Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której główne zasady są wyznaczone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której suma przewyższa 500 złotych powinna być zatwierdzona pismem. więcej

Oprócz tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dodać kolejne warunki. Przeważnie są to odsetki, które przyjmuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy. pozyczki bez zaswiadczen

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje określoną kwotę pieniędzy (zazwyczaj są to sumy około kilkunastu tys. pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę spłacić wraz z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie zdobędzie. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób wyłącznie możliwą do uzyskania.