Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego rodzaju umowa, której zasadnicze warunki są opisane w regulacjach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to kwota wykracza ponad 500 złotych winna być zatwierdzona pismem. pozyczki dla zadluzonych możesz sprawdzić tutaj

Abstrahując od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dołożyć kolejne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to odbiera pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna przekazuje ustaloną kwotę gotówki (zwykle są to sumy rzędu kilkunastu tyś złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę zwrócić razem z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie zdobędzie. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi wyłącznie dostępną.