Lam thế nao biết be thiếu canxi Phương phap tắm nắng cho trẻ

Xin bac si cho biết lam sao phat hiện dược be thiếu canxi? Nếu một dứa be thiếu canxi thi phải lam như thế nao? Be 2 - 3 thang tuổi thường dổ mồ hoi thi co thiếu canxi khong? Xin bac si tư vấn gium. Cảm ơn.

a

Trả lời:

Khi bị thiếu calci (dẫn dến coi xương) trẻ thường co những biểu hiện sau:

- Với trẻ dưới 6 thang tuổi: hay bị giật minh, quấy khoc, ra nhiều mồ hoi nhất la vung dầu, gay, rụng toc hinh vanh khan, dầu bẹp ca tre theo tư thế nằm, bướu tran hay bướu dỉnh nổi ro.

- Với trẻ tren 6 thang tuổi: Trẻ thường ra nhiều mồ hoi trộm, quấy khoc về dem, giật minh, thop lau liền, chậm mọc rang, chậm phat triển vận dộng (chậm biết bo, ngồi, di, dứng...) Nếu keo dai co thể co những biến dạng về xương như xương ức nho, gu vẹo cột sống, chan vong kiềng...

Nếu co biểu hiện coi xương cần cho trẻ di kham va bổ sung vitamin D, calci kịp thời theo hướng dẫn.

Be 2 - 3 thang tuổi, chỉ co biểu hiện dổ mồ hoi thi chưa khẳng dịnh dược la thiếu calci. Vi với trẻ dưới 1 tuổi cung dễ ra mồ hoi, do hệ thần kinh phat triển chưa hoan thiện va dễ bị rối loạn.

Phương phap tắm nắng cho trẻ:

Thường bắt dầu cho be tắm nắng từ tuần thứ 2 sau sinh. Thời diểm: sang sớm luc mặt trời mọc chưa nong (thường từ 7h dến 9h, về mua he nen tắm nắng từ 6h60 dến 7h60, khong nen tắm nắng buổi chiều). Chọn nơi thoang mat, sạch sẽ, nhiều anh sang mặt trời rọi tới. Bộc lộ toan bộ cơ thể be (sơ sinh co thể mặc ao mỏng, ven cao phần lưng len, khong dể be bị lạnh phần ngực). Dể phần lưng của be tiếp xuc trực tiếp với anh sang mặt trời, xoay trở toan bộ cơ thể be cho tất cả mọi vung da dều dược tiếp xuc với anh sang mặt trời. Thời gian tắm nắng: luc dầu chỉ nen tắm nắng trong vai phut, dều dặn mỗi ngay, sau tang dần, khi trẻ dược 3 thang trở len co thể tắm nắng trong khoảng nửa giờ. Cần chu y tranh nơi co gio lộng. Cả mẹ va be cung tắm nắng, tạo cảm giac than thương gần gui (nựng nịu, cho be bu, dến thời diểm thich hợp tập cho be ngồi, cho be vịn dể tập di, chơi dua cung be...), giup be thich thu khi be tắm nắng. Tắm nắng dung cach sẽ mang lại nguồn vitamin D, giup cho sự phat triển tốt hệ xương của be.