dulich 277423

Bun duong Tra Vinh dược cong nhận kỷ lục chau A

(Dan tri) – Thong tin từ UBND tỉnh Tra Vinh vừa cho biết, Tổ chức Kỷ lục chau A da co van bản chinh thức xac lập, bun duong Tra Vinh la một trong những mon an dặc sản nổi tiếng của Việt Nam.

Dược biết, ngoai Bun duong của Tra Vinh thi 9 mon an dặc sản khac của Việt Nam cung dược cong nhận trong dợt nay: Chả ca La Vọng (Ha Nội), Bun ca ro dồng (Hải Dương), Chả mực Hạ Long (Quảng Ninh), Cao lầu Hội An (Quảng Nam), Banh canh chả ca Quy Nhơn (Binh Dịnh), Gỏi la (Kon Tum), Banh Beo bi (Binh Dương), Hủ tiếu Mỹ Tho (Tiền Giang), Bun ca Chau Dốc (An Giang). Day la dợt cong nhận lần thứ 2 của Tổ chức nay dối với cac mon an của Việt Nam.

Bun duong dược chế biến từ thịt con tom tươi bam nhuyễn thanh chả. Sau khi chả tom dược ướp gia vị sẽ cho vao trong tui ni long sạch, rồi nặn vao nồi nước dang soi hoặc chien sơ rồi cho vao nồi nước leo khi an. Luc nay, chả tom dược tạo hinh giống con duong dừa nen gọi la bun duong.

Dự kiến, ngay 22/3 tới, tại Chương trinh Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 27 dược tổ chức tại thanh phố Hồ Chi Minh, Tổ chức Kỷ lục chau A sẽ trao bằng xac lập kỷ lục chau A cho cac tỉnh, thanh phố co mon an dặc sản dạt kỷ lục.

 Hoang Tung