Складена форма порівняння

==================
>>>СКАЧАТЬ ФАЙЛ
==================

Складена форма порівняння
Кожен зі ступенів має дві форми: просту й складену. Проста форма вищого ступеня порівняння утворюється від основи прикметника за допомогою. Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється поєднанням слів більш, менш із звичайним прикметником: більш докладний, більш обережний. Є дві форми ступенів порівняння прикметників: проста, синтетична ( передається одним словом), і складена, аналітична (передається двома словами). Утворення присвійних прикметників; Повна та коротка форми прикметників. Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою. Вищий ступінь порівняння має просту і складену форми. Проста форма вищого ступеня твориться за допомогою суфіксів -ш-, -іш-: швидко швидше. Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється поєднанням звичайного прикметника та слова більш або менш: більш талановитий, менш. Вищий ступінь порівняння прикметників має дві форми: просту й складену ( проста форма вищого ступеня утворюється додаванням суфіксів -іш-, -ш- до. Від форм невизначених прикметників походять сучасні короткі і деякі повні. Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою. Тема 12. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста і складена форми).Тверда і м яка. УТВОРЕННЯ ФОРМ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. Ступенювання прикметників. 1. Вищий ступінь порівняння прикметників. Вищий ступінь. Це ступені порівняння якісних прикметників (і похідних від них прислівників). Аналітична (складена) форма найвищого ступеня порівняння утворюється. Вищий і найвищий ступені порівняння мають просту і складену форми. Від деяких прикметників форми вищого ступеня порівняння можна утворити за. Вищий ступiнь порiвняння має просту i складену форми. Проста форма. додаються до неступеньованоï форми якi-сного прикметника: сильний Є дві форми вищого ступеня порівняння: про-ста і складена. Проста форма складена форма. Утворюється від звичайного прик-метника + суфікс -ш(-іш)