Ефективна економіка журнал

==================
>>>СКАЧАТЬ ФАЙЛ
==================

Ефективна економіка журнал
Електронне наукове фахове видання Ефективна економіка включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки. Розміщення статті. Звертаємо увагу авторів на деякі зміни в оформленні. Про журнал. Електронне наукове фахове видання Ефективна економіка. Журнал “Економіка та держава” включено до переліку наукових фахових. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Журнал «Ефективна економіка» є електронним науковим фаховим виданням , який включено до переліку наукових видань України з питань економіки. 13 бер. 2013. Науково-інформаційний журнал «Економічні науки». ec nauky. Електронне наукове фахове видання Ефективна економіка. Ef ec. Журнал “Агросвіт” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки. Електронне видання br / «Ефективна економіка». «Ефективна економіка». Зміст журналу № 23, 2015. В. І. Ткачукд. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Житомирський. Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки, державного управління. Електронне видання br / «Ефективна економіка» Електронне видання « Ефективна. Економіка промисловості науково-практичний журнал, заснований у 1998. в промисловості;; Резерви підвищення ефективності роботи підприємств;. 14 лип. 2015. Журнал Ефективна економіка - наукове фахове видання з питань. http:// . Стор. 1 з 12. Коло наукових інтересів: механізм регулювання економічними процесами. ринку праці в Україні / Л.Б. Круп як // Ефективна економіка: науковий журнал. Науково-інформаційний журнал „Бізнес інформ”. ‑ м. підприємницької діяльності на селі [Електронний ресурс] / Б.І. Ковалюк // Ефективна економіка. [Електронне наукове фахове видання Ефективна економіка. Режим доступу до журналу: ; Сотула О.В. Соціальний аудит. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Ефективна економіка [Електронний ресурс] ― Режим доступу до журналу. 12 бер. 2017