Психологічні характеристики праці

==================
>>>СКАЧАТЬ ФАЙЛ
==================

Психологічні характеристики праці
Праця як основний вид діяльності людини та її фізіолого-психологічні особливості. Характеристика праці за її змістом пов язується також з оцінкою В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати: - характеристики понять: організація , організаційна культура . - психологічні. Е. А. Климов виділив основні психологічні регулятори праці: 1) образ об єкта праці. Можна виділити наступні основні характеристики професії. 1. Юридична праця належить до тих видів діяльності, що визначаються, насамперед, системою взаємозв язків людина - людина. Зміст такої діяльності. Методику і техніку одержання, опрацювання значимих із погляду психології характеристик праці позначають поняттям психологічна професіографія. Психологічні особливості праці дошкільника. Хоч трудова діяльність тільки починає формуватися у дошкільному віці, вона виявляє істотний вплив на. РОЗДІЛ 7. ПРАЦЯ ТА її ФІЗІОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Праця людини є функціональним процесом, у якому використовуються фізіологічні та. Теоретичні основи психології праці. 2. Психологічна характеристика трудової діяльності особистості. 3. Психологічні проблеми підвищення якості праці. Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ. 1.1. Предмет, цілі і завдання психології праці. 1.2. Історія та тенденції розвитку прикладної. Предметом психології праці є психологічні особливості діяльності людини в трудових. дослідження психологічних характеристик основних професій. зміст, об єкт, предмет, цілі і завдання психології праці як наукової дис- ципліни. та психологічні основи праці, психологічні характеристики конкрет-. предмет, цілі і задачі психології праці як наукової дисципліни. Основне. праці; псИхологічні характерИстИкИ конкретно професійно діяльҮ ності. Психологія праці. Наступна. Психологія праці - Пряжникова О.Ю. Професійні захворювання ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЦІ ПЕДАГОГА. Праця як основний вид діяльності людини та її фізіолого-психологічні