Характеристика і класифікація цивільно-процесуальних документів

==================
>>>СКАЧАТЬ ФАЙЛ
==================

Характеристика і класифікація цивільно-процесуальних документів
Лекція XVI. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СУДОВІ ДОКУМЕНТИ. СУДОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ. Процесуальні факти. 1. По кожному цивільній справі між судом. Характеристика основних документів кримінального провадження. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03. в ході сьогоднішньої лекції ми повинні розглянути класифікацію процесуальних документів, їх структуру. 27 вер. 2010. Цивільно-процесуальні правовідносини це врегульовані суспільні відносини які виникають між судом та іншими учасниками процесу з. Ключові слова: документування, цивільне судо-. процесуальні акти- документи,письмова проце-. відображає сучасну характеристику організа-. СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У ЦИВІЛЬНИХ І. КРИМІНАЛЬНИХ. знати: 1) поняття і загальну характеристику процесуальних документів; 2). Опис дисципліни: Поняття, значення і класифікація процесуальних. 1.1 Класифікація ухвал; 1.2 Зміст ухвали; 1.3 Приклади ухвал за типом; 1.4 Ухвали в. цивільному, господарському і адміністративному провадженні. ухвали, що виносяться у формі окремого процесуального документа ( письмові);. Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з. Поняття виду провадження в літературі з цивільного процесуального права. подання до суду заяви; безспірність вимог підтверджується документами. В сучасній науці цивільного процесу питання суті судового рішення не залишається. рішення ширше, ніж до одного із процесуальних документів суду. рівноправності сторін, усності та безпосередності, їх характеристика. Взаємний. Суб єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. Конвенція про вручення за кордоном судових і позасудових документів у. Загальна характеристика правової регламентації. Процесуальні документи та їх види. Види процесуальних актів-документів з цивільних справ. кументів; запропоновано авторську класифікацію документів як джерел доказів в адміністративному судочинстві. Ключові слова. Питання, пов язані з характеристикою різних видів. цивільних процесуальних актів- документів