Протокол зборів студентів приклад

==================
>>>СКАЧАТЬ ФАЙЛ
==================

Протокол зборів студентів приклад
Протоколи загальних зборів (нарад) підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій. ПРОТОКОЛ №8. загальних зборів студентів II курсу. НАЗВА УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ). ПРОТОКОЛ №6. оперативної наради керівництва РУ ГУ МВС України в м. Києві. 12.09.2006 м. Київ. Голова зборів. 9 чер. 2011. Зразок оформлення протоколу зборів профспілкової організації. Первинна профспілкова організація студентів Національного. 30 вер. 2013. Студентам+. Самоврядування · Стипендіальне забезпечення · Гуртожиток РПК. Шаблон протоколу засідання студентської групи. Протокол - це документ, в якому фіксується хід обговорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо. 6. Підписи голови й секретаря. Buddy. Приклад. Витяг з протоколу № 12. засідання. К вопросу о студентах и кризисе можна подойти философски. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії студентів очної та заочної. Розгляд прикладів застосування властивостей об єктів сторінки Standart до. Провести замір залишкових знань студентів з навчальних дисциплін, показник якості яких є вищим 75%. Результати контрольного заміру обговорити на. Протокол –це документ колегіальних органів, в якому фіксують хід і результати проведення. Зразок протоколу: загальних зборів студентів І курсу. Витяг із протоколу – це документ, що містить певну частину протоколу. Витяг складають. р о т о к о л № 33. загальних зборів працівників колективного. Бути прикладом для студентів у навчальній, науковій роботі й. На підставі протоколу зборів студентів навчальної групи за поданням куратора групи. В п ятиденний термін протокол уточнюють, вивіряють, редагують і оформляють. ПРОТОКОЛ № 25. Загальних зборів студентів І курсу Красноградсь-кого. Пропоноване видання має на меті допомогти студентам грамотно й оперативно на сучасному рівні. позитивних і негативних прикладів;. 4) у звіті. Завдання: Напишіть протокол загальних зборів студентів вашого факультету з. 4 лют. 2014. ПРОТОКОЛ № __