SkutecznUpadłość konsumencka dla posiadających wątpliwości

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która do naszego ustawodawstwa została umieszczona pod koniec grudnia 2009. Procedury odnośnie jej wykorzystywania mieszczą się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Warto w tym miejscu wskazać, iż do tej pory z możliwości ogłoszenia upadłości mogły korzystać jedynie firmy. Jednakże teraz jest to również dopuszczalne w wypadku podmiotów prywatnych. Jej ukończenie nie jest łatwym zajęciem, wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej i dużej wytrwałości (całe postępowannie razem z wykonaniem planu spłaty może trwać przeszło trzy lata).


Jednakże upadłość konsumencka w bardzo wielu przypadkach stanowi znakomitą szansą dla jednostek, które mają już komornika. Na tego typu stan rzeczy ingeruje sporo zmiennych. Musimy, albowiem wiedzieć, iż egzekucja komornicza niesie ze sobą spore koszta (płacimy za koszty egzekucji, koszta zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym itd.) a prócz tego często z tego, co nam ściąga komornik niepokrywane są chociażby odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasze zadłużenie zamiast maleć jeszcze wzrasta. Jest to droga donikąd.

Upadłość konsumencka niweluje ten problem. O ile się na nią zdecydujemy to sąd wyznacza nam osobę syndyka, który z kolei przygotowuje plan naprawczy. Spłata zadłużeń trwa najwyżej 3 lata a po tym okresie niespłacone zobowiązania podlegają umorzeniu. upadłość konsumencka Oznacza to, iż nikt już może ich od nas egzekwować.