Upadłość konsumencka a zatajenie majątku przed wierzycielami

Upadłość konsumencka to relatywnie nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Została ona nienaniesiona pod koniec grudnia 2009r. Natomiast przepisy, które ją regulują znajdują się przy ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Warto w tym miejscu również nadmienić o tym, że zasadnicza ich nowelizacja nastąpiła poniżej koniec roku 2014. Jakim sposobem się okazuje to za sprawą tej noweli coraz większą ilość osób może skorzystać z dobrodziejstw, jakie niesie wraz z sobą ogłoszenie bankructwa.

Przy roku 2016 upadłość konsumencka jest faktem już dla sporej grupy obywateli naszego kraju, którzy nie radzili sobie z terminowym regulowaniem własnych zaciągniętych zobowiązań. http://www.getjealous.com/AlbrechtsenKline35/journal/5551305/upado-konsumencka-ekspresowa-cieka-do-wo.html Trzeba aczkolwiek powiedzieć, że wydanie postanowienia przez sąd to dopiero pierwszy etap, przez który przechodzi osoba zadłużona. Jeśli bowiem posiada jakiś własność np. w postaci nieruchomości - domu, mieszkania to jest on licytowany na poczet zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Dodatkowo w przypadku uzyskiwania periodycznego dochodu np. wynagrodzenia za pracę sąd definiuje osobę syndyka, który nazywa, jaka część dochodu będzie przeznaczana na spłatę naszych wierzycieli. Jest to tzw. plan spłaty, który możne potrwać maksymalnie przez okres 3 letni. Po jego sfinalizowaniu niespłacony dług ulega umorzeniu. Można, zatem powiedzieć, że jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż długoletnia przeprowadzenie komornicza, w której jesteśmy zmuszeni opłacać koszty komornicze i cały czas są nam naliczane odsetki (w przypadku upadłości naliczanie procent jest wstrzymane).


Na ugrupowaniach internetowych wiele osób zadaje pytanie, co to jest upadłość konsumencka i czy oni także będą się do tej dziewczyny kwalifikować. Każdy przypadek powinno się badać oddzielnie, bowiem sprawa każdego dłużnika jest inna i wymaga dogłębnej analizy. Jednak podstawą jest zawsze ustalenie, że dana osoba jest niewypłacalna a tylko niewypłacalność powstała bez jej winy np. mówimy w tym miejscu o sytuacji, gdy podczas podpisywania umowy kredytowej nie zaakceptować byliśmy w sposób przykładny poinformowani o naliczonych kosztach i odsetkach.