IM Finanse


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych empirycznych osobowych przez WebTribe Sp. z. z siedzibą w Elblągu w celach informacyjnych oraz marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednostce, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do informacji osobowych oraz ich poprawiania.

Creamfinance Poland Spółka z obniżoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, Warszawa 02-707; telefon 22-3-886688 jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym poprzez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000453034; NIP 52 54 8958; REGON 146563260; Fundusz zakładowy w wysokości 1 400 000. 00 ZŁ w całości opłacony. Creamfinance Poland Sp. z. udostępnia pożyczek gotówkowych na czas od 3 do dwunastu miesięcy i na kwotę od 1000 zł do odwiedzenia 4000 zł oraz działa w oparciu przepisy naszego prawa określone w szczególnie w Kodeksie cywilnym i Ustawie kredycie konsumenckim.

Kredyt konsumencki dla ludzi fizycznych i małych spółek Okres kredytowania + limity: 6 - 60 miesięcy 1000 zł - pięćdziesiąt 000 zł Minimalne oczekiwania Wiek: od 18? 70 roku życia Pozytywna przygoda w BIG i deficyt ewidencji w KRD (chodź mamy widełki dopuszczające wpisy) Przychody: zależne od wnioskowanych limitów Dla firm: działalność min. 2? 2, 5 roku Oprocentowanie pożyczki obecnie od 4, 41 procent! Osoby zainteresowane prosimy połączenie e-mail wniosek. [email protected] Po wypełnieniu wniosku i odesłaniu decyzja w ciągu 45 min. dowiedzieć się więcej

Kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczeń Stworzona za pośrednictwem nas strona z ofertami kredyt pożyczki online to prawdziwe kompendium wiedzy na temat banków i przede wszystkim oferowanych przez odrzucić usług. W chwili obecnej niemal każdy z nas posiada profil osobiste w banku. O ile jednak jeszcze takowego nie zaakceptować posiadacie albo macie po planach wybór innego to powinniście zajrzeć na naszą stronę internetową. To właśnie tutaj uzyskacie najbardziej rzetelne i prawdziwe informacje na temat propozycji poszczególnych instytucji skarbowych.

Do uzyskania kredyty potrzebne będą dokumenty tego rodzaju jak: dowód osobisty wnioskującego, odpis lub sygnatura spośród Księgi Wieczystej, akty notarialne lub inne dokumenty potwierdzające nabycie nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy (nie starsze niż trzy miesiące), zdjęcia przedstawiające obszary gruntu. Dokumenty te można dostarczyć do firmy samemu lub też przesłać pocztą elektroniczną, jeżeli jest jest to dostępna opcja.