Phụ nữ mau O co nguy cơ hiếm muộn

Bạn co ngạc nhien khi biết rằng, nhom mau cung gop phần ảnh hưởng dến khả nang thụ thai của minh? Bước sang ngưỡng 30, “nang trứng” dỏng dảnh của co nang nhom mau O sẽ co xu hướng giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.

Nhom O co khả nang thụ thai kem

Gần một nửa dan số Việt Nam co nhom mau O

1/ 4 nhom mau chinh

Dựa tren một số chất carbonhydrate va protein dặc trưng của hồng cầu, mau trong cơ thể con người dược chia lam 4 nhom chinh O, A, B, AB va mỗi nhom sẽ phan thanh hai hệ nhỏ hơn la RH trừ(am) va RH cộng(dương). Vi nhom mau co tinh di truyền nen thong thường con cai sẽ co chung nhom mau với ba mẹ. Tuy nhien, vẫn co những trường hợp ngoại lệ. Như trường hợp cả bố lẫn mẹ dều nhom mau A nhưng be sinh ra co thể mang nhom mau O.

a

Theo thống ke của Bệnh viện Truyền mau Huyết học, ở Việt Nam, tỷ lệ người nhom mau A la 1%, nhom B khoảng 30%, nhom O khoảng 43% va nhom AB khoảng 6%. Trong do, nhom O dược biết dến la một nhom mau “chuyen cho”, tức la co thể cho dược tất cả cac nhom mau khac nhưng chỉ nhận dược của người cung nhom mau. AB la nhom “chuyen nhận”, nhận dược tất cả cac nhom mau khac, va chỉ cho dược người cung nhom mau.

2/ Nhom mau va khả nang thụ thai

Cac nha khoa học của trường Yale va khoa dược của trường Albert Einstein tiến hanh nghien cứu tren 563 phụ nữ dưới 45 tuổi va những phụ nữ nay dang tiến hanh diều trị khả nang sinh sản. Cac chuyen gia tiến hanh so sanh va kiểm tra nồng dộ FSH ở những phụ nữ nay. FSH la hormone kich thich nang trứng, sẽ tac dộng dến cac nang dể “thả” trứng xuống tử cung. Mặc du co vai tro quan trọng trong thai kỳ, nhưng nồng dộ FSH cao co ảnh hưởng tieu cực dến buồng trứng.

Nghien cứu cho thấy, những phụ nữ nhom mau O co nguy cơ gặp cac vấn dề về buồng trứng cao gấp doi so với những nhom mau A do nồng dộ FSH cao hơn. Tuy nhien, cac chuyen gia cung khẳng dịnh rằng co rất nhiều nguyen nhan khac cung lam ảnh hưởng dến chất lượng va số lượng trứng như thoi quen sống, cac vấn dề về sức khỏe, can nặng, tuổi tac…

Khong chỉ rieng về chất lượng trứng, một số chuyen gia con cho rằng khả nang thanh cong khi thụ tinh ống nghiệm của phụ nữ nhom mau O cung thấp hơn so với những nhom mau khac. Vi một nguyen nhan nao do, những người nhom mau O sẽ co khả nang tương thich thấp hơn.