dulich 373701

Nha Trang: Khach sạn thong bao “Khong phục vụ khach Trung Quốc”

“Chung toi sẽ khong phục vụ du khach Trung Quốc trừ khi Chinh phủ của cac bạn dưa gian khoan HD981 ra khỏi vung biển Việt Nam” – thong bao dược ghi bằng cả tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh.

“Chung toi sẽ khong phục vụ du khach Trung Quốc trừ khi Chinh phủ của cac bạn dưa gian khoan HD981 ra khỏi vung biển Việt Nam”, những thong bao co nội dung như thế nay bằng cả tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh dang dược một số thanh nien dan tại cơ sở kinh doanh của minh ở thanh phố du lịch Nha Trang (Khanh Hoa)…

 

Sang 11.5, Giam dốc diều hanh khach sạn ba sao O. (TP. Nha Trang, xin giấu ten) cho biết, khach sạn da dan thong bao nay dược 1 ngay tại ban bảo vệ va tại quầy lễ tan. Chang thanh nien rất trẻ nay cho biết, do rất bức xuc trước hanh dồng ngang ngược của Trung Quốc khi dặt gian khoan HD 981 trong vung biển Việt Nam nen da hanh dộng như vậy.

 

Nha Trang: Khach sạn thong bao “Khong phục vụ khach Trung Quốc”

Bản thong bao dan tại quầy lễ tan một khach sạn 3 sao ở Nha Trang

“Trong suốt 5 nam du học, em co rất nhiều người bạn la người Hồng Kong, Quảng Chau (Trung Quốc), gia dinh vợ em cung gốc Hoa, em biết hanh dộng của em sẽ lam họ chạnh long nhưng em cung biết la họ hiểu em va ủng hộ em. Em mong co nhiều người Trung Quốc biết những hanh dộng, phản ứng của em cung như của cac bạn khac. Chỉ co người Trung Quốc mới tac dộng hiệu quả len Chinh phủ của họ. Em nghi vậy!”, Giam dốc khach sạn nay tam sự.

 

Cung theo ong chủ trẻ nay thi, trước khi dan thong bao, anh da nghien cứu kỹ về một số quy dịnh về nội dung van bản ban hanh trong cơ sở kinh doanh va tin la việc lam của minh khong co vi phạm. Sau khi dan thong bao, khach sạn da từ chối 1 doan du khach Trung Quốc khảo sat du lịch Việt Nam vao mua he nay.

 

Nha Trang: Khach sạn thong bao “Khong phục vụ khach Trung Quốc”

 

Nha Trang: Khach sạn thong bao “Khong phục vụ khach Trung Quốc”

Bảng thong bao dặt tại ban khach va quầy của một quan giải khat thường phục vụ khach nước ngoai ở Nha Trang

Cung với khach sạn nay, một chủ quan giải khat thường phục vụ du khach nước ngoai ở Nha Trang cung da dặt thong bao bằng tiếng Trung va tiếng Anh tren ban khach với nội dung: “Khong phục vụ người Trung Quốc trừ khi Chinh phủ Trung Quốc rut gian khoan HD981 ra khỏi vung biển Việt Nam”.

 

Tam sự về hanh dộng nay, co chủ trẻ cho rằng day la hanh dộng vừa sức minh trong tinh hinh hiện nay.

 

“Dời sống da dạy chung ta rằng tinh yeu khong phu hợp với việc cứ nhin chằm chằm vao dối phương, ma yeu phải la cung nhau nhin về một hướng di” – co chủ trẻ tam sự tren Facebook.

 

Sau khi dan thong bao va chia sẻ tren Facebook, hai bạn trẻ nay dều da nhận dược nhiều phản hồi. Tuy nhien cung nhiều người ủng hộ nhưng cung khong it người phản ứng, mỉa mai rằng họ dang lợi dụng tinh hinh dể PR cho cong việc kinh doanh.

 

“Nhiều bạn than hiểu em, họ cung lo cho khach sạn em sẽ bị giảm lượng khach nhưng vẫn tan thanh va cho biết sẽ thực hiện như vậy tại cơ sở kinh doanh của minh rồi gửi hinh cho em xem. Nhưng một số người thi cho rằng em nong cạn, gọi em la “lanh dạo trẻ trau”…”, chủ khach sạn tam sự.

 

Theo Mai Khue

Dan Việt