dulich 68404

Quảng ba thương hiệu tra Thai Nguyen ra thế giới

(Dan tri) – Nhằm khẳng dịnh thương hiệu “Dệ nhất danh tra” của Việt Nam với du khach trong nước va quốc tế, phat huy, bảo tồn cac gia trị van hoa vật thể, phi vật thể của Tra Thai Nguyen, Festival tra Thai Nguyen 2013 thu hut sự tham dự của nhiều quốc gia tren thế giới.

Với chủ dề “Tra Thai Nguyen trong tam hồn Việt”, Festival Tra Thai Nguyen nam 2013 sẽ diễn ra từ 8-11/11, tại khu du lịch Hồ Nui Cốc thu hut nhiều quốc gia co sản phẩm che tham dự như Ấn Dộ, Nhật Bản, Trung Quốc, Srilanca, Pakistan, Han Quốc…

Quảng ba thương hiệu tra Thai Nguyen ra thế giới

Festival Tra Thai Nguyen – Việt Nam lần thứ hai, nam 2013 dược tổ chức nhằm giới thiệu, quảng ba, ton vinh cay che, cac sản phẩm va van hoa Tra 

Tiếp nối thanh cong từ Lien hoan Tra Quốc tế lần thứ nhất Thai Nguyen – Việt Nam nam 2011, Festival Tra Thai Nguyen – Việt Nam lần thứ hai, nam 2013 dược tổ chức nhằm giới thiệu, quảng ba, ton vinh cay che, cac sản phẩm va van hoa Tra Thai Nguyen noi rieng va khẳng dịnh thương hiệu “Dệ nhất danh tra” của Việt Nam với du khach trong nước va quốc tế; tang cường mối quan hệ lien kết, mở rộng giới thiệu sản phẩm tra trong khu vực va tren thị trường quốc tế, nhằm bảo tồn va phat huy cac gia trị van hoa vật thể, phi vật thể của Tra Thai Nguyen.

Tham dự Festival lần nay co một số doan tra của cac quốc gia va vung lanh thổ co sử dụng cac sản phẩm che va nhập khẩu che của Việt Nam như Ấn Dộ, Nhật Bản, Trung Quốc, Srilanca, Pakistan, Han Quốc va cac tỉnh trong cả nước co thế mạnh về cay che. Ngoai ra, Festival tra nam 2013 con quy tụ dược gần 30 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến, xuất khẩu tra; 50 lang nghề che nổi tiếng của tỉnh Thai Nguyen. 

Theo do, Lễ hội sẽ co chương trinh giao lưu với cac học giả va chương trinh nghệ thuật “Che Việt Nam – Qua khứ, hiện tại va xu hướng phat triển trong tương lai”; tổ chức trưng bay, quảng ba, ban cac sản phẩm tra, trinh diễn nghệ thuật pha tra va mời Tra của cac lang nghề trong tỉnh, trong nước va quốc tế; tổ chức cuộc thi Bup che vang, Ban tay vang; triển lam bộ sưu tập ấm tra cổ; chương trinh nghệ thuật “Rực rỡ sắc hương xứ Tra Thai Nguyen”; Dem hội thưởng Tra “Sắc hương Tra Việt”; Khong gian ẩm thực Tra…; Chương trinh bế mạc lễ hội.

 Thu Ha