dulich 94168

Phat hiện mộ cổ hơn 3200 nam ở Ai Cập

(Dan tri) – Một ngoi mộ cổ của một người nấu rượu co nien dại hơn 3.200 nam vừa dược tim thấy ở thanh phố Luxor, Ai Cập – hang tin BBC (Anh) cho biết ngay 5/1.

Day la kham pha của một nhom cac nha khoa học Nhật Bản trong khi họ dang tiến hanh khảo sat một khu mộ cổ của một quan chức dưới thời Pharaoh Amenhotep III, người da qua dời vao khoảng nam 1354 trước Cong nguyen.

Theo cac nha khoa học, người nấu rượu Ai cập cổ dại dược chon trong ngoi mộ mang hinh chữ T tren dược cho la ong Khonso Im Heb – người phụ trach việc sản xuất dồ uống cho cac nghi thức cung tế vinh danh nữ thần Mut. Tren cac bức tường của ngoi mộ cổ phat hiện nhiều bức tranh con dược bảo quản rất tốt cho dến nay, mo tả những chi tiết của cuộc sống người nấu rượu thời dấy.

 

Phat hiện mộ cổ hơn 3200 nam ở Ai Cập

Những bức tranh vẽ tren tường của ngoi mộ gần như vẫn giữ nguyen dược mau sắc

Bộ trưởng Bộ Di tich Ai Cập Mohamed Ibrahim tuyen bố phat hiện của cac nha khảo cổ Nhật Bản la một trong những kham pha quan trọng va co gia trị nhất trong lịch sử thanh phố Luxor. Ngoi mộ sẽ dược bảo vệ dặc biệt cẩn thận trong qua trinh khai quật sắp tới.

Dự kiến, sau khi cac nha khảo cổ hoan thanh tất cả cong việc, ngoi mộ sẽ dược mở cửa dể tiếp don du khach tới tham quan.

 

Ha Anh

Theo BBC