Anons informacyjny – szkolenia z chińskiego

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN http://www.szkolenia-handlowe.org.pl/blog/o-grantach-europejskich-na-kursy-dla-firm/ Projekt szkolenia mieszczący się ukierunkowany na awans oraz szkolenia działalności Badawczo-Perspektywicznej Firmy AC S.A., poprzez inwestycję w Środek B+R polegającą na zakupie aparatury niekognitywnej, umożliwiającej prowadzenie progresywnych zagadnienia w sferze zasilania motorów benzynowych oraz diesla autogazem.