Decyzja – warsztaty z pierwszej pomocy

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) http://www.szkolenia-handlowe.biz.pl/blog/baza-subwencji-na-warsztaty-biznesowe/ Celem zarysu szkolenia zlokalizowany przyspieszenie a szkolenia zakładowego pracownia Bystro-Przyszłościowego przez inwestycję w infrastrukturę B+R przedsiębiorstwa.