dulich 423399

Bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM – Ha Nội 2015

(Dan tri) – Thống ke sơ bộ qua 4 ngay hội chợ cho thấy cac doanh nghiệp hang khong va lữ hanh da trực tiếp ban ra khoảng 16.500 ve may bay, 14.000 tour du lịch nội dịa va quốc tế, trao hơn 3.000 qua tặng tới người tieu dung.

Chiều 6-4, tại Ha Nội, diễn ra lễ bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM – Ha Nội 2015. Với chủ dề “Việt Nam – Dất nước của cac di sản”, hội chợ da thu hut 654 doanh nghiệp với 502 gian hang. Trong khuon khổ hội chợ, da co khoảng 3.000 lượt doanh nghiệp dến lam việc va 55.000 lượt người dến tham quan, mua sản phẩm.

Thống ke sơ bộ qua 4 ngay hội chợ cho thấy cac doanh nghiệp hang khong va lữ hanh da trực tiếp ban ra khoảng 16.500 ve may bay, 14.000 tour du lịch nội dịa va quốc tế, trao hơn 3.000 qua tặng tới người tieu dung. Ben cạnh do, với hang chục hội thảo va tọa dam, hội chợ da thảo luận, dề xuất, kiến nghị với cơ quan quản ly nha nước cac giải phap nhằm khắc phục tinh trạng suy giảm khach, dưa du lịch vươn len, thực sự trở thanh nganh kinh tế mui nhọn của dất nước.

Danh gia về hội chợ 69,9% dơn vị hai long với hội chợ, 28,1% danh gia binh thường va chỉ co 2% chưa hai long. Cung tại lễ bế mạc, Ban tổ chức da trao Kỷ niệm chương gian hang ấn tượng cho cac dơn vị: Sở VH-TTDL Ha Nội, Tổng cục Du lịch Han Quốc, Trung tam Xuc tiến du lịch Ninh Binh va một số dơn vị khac khi tham gia hội chợ.

Trọng Trinh