Pożyczka Pod Zastaw Mieszkania, Domu, Działki, Samochodu


Decyzja refinansowaniu musi pozostać podjęta przez klienta niezwłocznie, gdy klient ma przypuszczenie, że nie uda jemu się spłacić dotychczasowego inwestora z przyczyny nieprzewidzianej sytuacji, czy nieprzewidzianego zdarzenia a chce uniknąć egzekucji lub drogi egzekucyjnej. pozyczki dla zadluzonych Więcej informacji tutaj

Zwrotu pożyczki może zrealizować Pożyczkobiorca, bądź osoba przez niego upoważnioną zwracając do odwiedzenia Lombardu „ARTAR” kwotę pożyczki wraz z prowizją do odwiedzenia dnia oznaczonego w umowie. Pożyczkobiorca może częściowo spłacić wzięcie pożyczki, wpłacając określoną kwotę gotówki i odbierając część zastawu zgodnie z wyceną dokonaną przez Lombard „ARTAR”, a pozostałą część pożyczki przedłużyć na kolejny okres.

W sytuacji opóźnienia w spłacie Kredyty, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (art. 359 § 2(1) Kodeksu cywilnego) oraz podjęcia działań które mają na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Creamfinance Poland Sp. z. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt przy formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia ów obciążane są opłatami prawidłowo z Ramową Umową Pożyczki.

Standardowo stosowane zebezpieczenia spłacenia pożyczek: wpis do działu II lub IV Księgi wieczystej (w zależności od kwoty pożyczki, rodzaju oraz położenia nieruchomości i opisie klienta - forma zabezpieczenia ustalana indywidualnie) + weksel własny podpisany przez pożyczkobiorcę + dobrowolne poddanie się egzekucji w odniesieniu do spłaty (a w przypadku zabezpieczenia przy formie wpisu do działu II KW również co do wydania przedmiotu zabezpieczenia).

Ofertę dla naszych klientów przedstawiamy zawsze pojedynczo jedynym wspólnym elementem wydaje się być oprocentowanie pożyczki, które aktualnie wynosi tutaj od 12% do 16% w objętości roku jak i również okres pierwszej umowy nieprzekraczający 12 miesięcy. Pożyczka i środki, które zostaną udzielone mogą bardzo dobrze posłużyć do spłaty zobowiązań komorniczych, bankowych, windykacyjnych i innych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą spłata ZUS, US czy zapłata zaległych faktur.