dulich 468267

Du lịch ở Nha Trang qua mắt người nước ngoai

Nha Trang la một trong những diểm nổi tiếng ở Việt Nam thich hợp với loại hinh du lịch Thiền với nhiều dịa danh nổi tiếng như Hon Ba, Suối Dỗ, Ba Hồ, vịnh Van Phong…

Cung kham pha 10 diều thu vị về Nha Trang dược website du lịch Redcranetravel tổng hợp:

1. Dầu thế kỷ XX, Nha Trang chỉ la một lang danh ca ngheo với khoảng 3.000 dan, trong do co hơn 30 kiều dan Au chau, da số la người Phap.

2. Ten gọi “Nha Trang” dược cho la co nguồn gốc từ “Ya Trang” hay “Ea Trang”, co nghia la “song Lau” theo tiếng người Cham, tức la gọi song Cai chảy qua Nha Trang ngay nay, con song nay dổ ra biển dung chỗ co nhiều cay lau.

3. Trong lịch sử, từ thời chiến tranh Việt Nam, san bay Nha Trang la san bay chinh của thanh phố va la can cứ khong quan của Khong lực Việt Nam Cộng Hoa va Khong lực Mỹ. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thuc, san bay nay dược sử dụng cho dồng thời quan sự va dan sự, phục vụ cac chuyến bay tới Nha Trang.

4. Cung trong lịch sử, thanh phố dược biết dến như la Kauthara dưới thời Champa va bay giờ chung ta co thể thấy những tan tich cuối cung của thời gian do thong qua Thap Ba Ponagar nổi tiếng. 

Du lịch ở Nha Trang qua mắt người nước ngoai

Nha Trang la diểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Ảnh:Redcranetravel

5. Nha Trang dang dược biết dến như một trung tam giải tri nổi tiếng của Việt Nam với Thien dường Vinpearl Land, Hồ ca Tri Nguyen, Hon Tằm Resort,…

6. Nha Trang la một trong những dịa diểm nổi tiếng ở Việt Nam thich hợp với loại hinh du lịch Thiền với nhiều dịa danh nổi tiếng như Hon Ba, Suối Dỗ, Ba Hồ, vịnh Van Phong…

7. Mặc du Nha Trang khong co san bay, nhưng no dược kết nối với cac thanh phố lớn khac ở Việt Nam thong qua san bay Cam Ranh, cach khoảng 30km về phia nam của thanh phố.

8. Vịnh Nha Trang da dược cong nhận la một trong 29 vịnh dẹp nhất thế giới trong hai nam lien tiếp.

9. Thanh phố Nha Trang thường dược gọi la trung tam lặn biển của Việt Nam với mon lặn (Scuba Diving) lần dầu tien dược dưa vao Việt Nam tại Nha Trang.

10. Bảo tang Hải dương học Việt Nam (thường gọi la Bảo tang Hải dương học Nha Trang, do nằm ở thanh phố Nha Trang – tỉnh Khanh Hoa) la một phần quan trọng của Viện Hải dương học Nha Trang. Nơi day lưu trữ hơn 20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loai sinh vật biển va hang tram loai dang dược nuoi trong moi trường nhan tạo – một nơi hoan hảo cho một hanh trinh kham pha dại dương.

(Theo Redcranetravel)