dulich 594838

Ca sấu “khủng” nuốt lợn rừng trong tich tắc

Chỉ một phut bất cẩn, con lợn rừng da phải trả gia dắt bằng cả tinh mạng với “sat thủ dầm lầy”.

Theo Vietnamnet/NatGeo