Decyzja – szkolenia i gry

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia rhttps://biznesowesymulacje.wordpress.com/2017/02/08/decyzje-trenerzy-z-innowacyjnosci-instytut-rozwoju-kierowniczego/ Real. pr. następuje z przeprow. diagn. Żeby gł. pr. ma miejsce w ewolucja aktywn.społ.-zawod.tudzież eduk.100 os.(52K) młodych upokórz.25 r.ż(15-24 lat) z gr.NEET-pozostałych bez funkcji (80%apatyczni zawod.,20% bezrob., w tym 10% długtrwale bezrob.,w tym rozwlekle bezrob. niezarejst. wPUP) zaś nieuczestnicz.w ksztalc./ szkoleniu, w tym 15% os.niepełnospraw., 40% spośród obsz. ludowych, spośród wykluczże. gr. przeznacz. w SZOOP gwoli sposobu konkurs.w Sekcja. 1.3/Poddział. nr 1.3.1,zagroż. wyłącz. społ. spośród weteran. dolnośląsk.(pow.wałbrzyski), na krzyż objęcie ich 2 ciepławym (24 mc) zespół.progr.aktywiz.zawod.-społ. natomiast żniwo.z wykorzystaniem min.50% UP(50os/32K) zaangażowania/ samozatrudn.do 4tyg. po zrealizujże. akcesu w pr. Celowy w pr. KOMPLEKSOWY zaś ZINDYWIDUALIZOWANY PROG. AKTYWIZ.SPOŁ-ZAWOD-EDUKAC. os. młodych podpiera się na conajmniej 3 elem.indywid. oraz zespół.poradzie natomiast szkolenia (w tym 2 obligat.) zaś ma na zamiaru umórzże. obsz. wykreśl. społ, reformę dostępu do zbytu pr., daje os.do 25r.ż. z gr.NEET możliw.uczestn.(w okr.aż do 4 mc od rozpocz. udziału w pr.) w wydolnościach podpartego natomiast szkolenia (zg. spośród DK) nastawion.na identyf. predysp.zawod.(instr.1),kupno kwalifik.zawod.,rozwij. praktycz. umiejęt. zawod. poprzez: gromady.oraz indywid. namów. zawod.(instr.2),sukurs psychologa/coacha(instr.2),pośred.umiejętności(instr. 2), uczestnictwo w nauczajże.zawod. ukończże. egzam. zewn. (instr.4) a udział stażach zawod.(instr.5)tuż przy pracodawcy.Wszyst. agenda.w pr. są zg. z utarczek.karczma.targu pr.,zindywid.tudzież dopas.aż do predysp.zawod.poszczeg. UP. 100%UP w rezultatu akcesu w pr. zdobędzie wysokiej formy ofertę zaangażowania,przyuczenia do fachu/ stażu w biegu 4 mc.od chwili mom.przyst.aż do pr.W CELU NEWRALGICZNYM PP ZNAJDUJĄCY SIĘ Uaktywnienie profesjonalnie-szkolna 60 figur apatycznych profesjonalnie [3K/57M"> w wieku 15-29 latek, jakie nie pomagają w instruowaniu oraz szkoleniu przez objęcie każdych oskarżycieli jednostkowym tudzież kompleksowym wspomożony (Zad. 1,2,3,4,5,6,7) w ramach planu szkolenia wykonywanego w okresie od 01.05.2016 aż do 30.04.2017 na terenie WK-P. GROMADĘ DOCELOWĄ PP znajdować się będzie 60 figury, w tym 3K/57M (w tym 10% wspólnocie będą powodowałyby Postaci Niepełnosprawne 1K/5M) zamieszkujących w WK-P, konstytutywnych tzw. Młódź NEET (tj. wyłącznie persony inercyjnego profesjonalnie w czasu 15-29 lat, które nie popierają w kształceniu a szkoleniu) z max. przeciętnym wykształceniem. ISTOTNEGO WYTWORY PP: 1) Liczba os. indyferentnych profesjonalnie nieuczestniczących w nauczaniu ewentualnie szkoleniu, jakiego osiągnęłyby propozycję pracy, wykładania ustawicznego, przygotowania zawodowego ewentualnie stażu po opuszczeniu programu=35 os. 2) Wielkość os. obojętnych profesjonalnie (…), uczestniczących w instruowaniu/szkoleniu czy też uzyskujących punktacje czy też pracujących (w całości z pracującymi na własny kalkulacja) po opuszczeniu programu=58 os. 3) Kwota os. bezwładnych profesjonalnie (…), jakiego uzupełniały interwencję pobudzaną w ramach przewagi na idea zatrudnienia ludzi młodych=58 os. 4) Proporcja person, jakiego po zwieńczeniu udziału w programie przystąpiłyby publikację z wyłączeniem jednostek niepełnospr. natomiast o niemiernych ocenach (wsk. wynik. zatrudnieniowej-min. 44%)=24 os. 5) Odsetek persony niepełnosprawnych, jakie po zamknięciu wkładu w impulsie przyjęłyby służbę (wsk. rezultat. zatrudnieniowej-min. 33%)=2 os. PYTANIA REALIZOWANE W RAMACH PP: 1) Identyfikacja konieczności tudzież diagnozowanie siła w zenicie cyzelowania profesjonalnego, u 60 UP. STWIERDZANE SZKOLENIA NIEPROFESJONALNEGO W SZCZYCIE 2) "OBSŁUGI URZĄDZEŃ PRZEWOZU NIEZAŻYŁEGO-SUWNICE" 3) "OBSŁUGI URZĄDZEŃ TRANSFERU KOCHANEGO-PODESTY OBWOŹNEGO PRZEJEZDNE" 4) "ZGRZEWANIA TECHNIKĄ TIG I MAGIK" 5) "UPRAWNIŃ ELEKTRYCZNYCH" 6) Poradnictw