Anons informacyjny – kursy z historii

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektówhttps://symulacjeblog.wordpress.com/2017/01/22/decyzje-firmy-szkoleniowe-z-zarzadzania-integra-house/ Real. pr. wynika spośród przeprow. diagn. Ażeby gł. pr. ma miejsce w postępy aktywn.społ.-zawod.a eduk.100 os.(52K) młodych poniż.25 r.ż(15-24 latek) spośród gr.NEET-pozostających bez lekturze (80%bierni zawod.,20% bezrob., w tym 10% długtrwale bezrob.,w tym długofalowo bezrob. niezarejst. wPUP) natomiast nieuczestnicz.w ksztalc./ szkoleniu, w tym 15% os.niepełnospraw., 40% spośród obsz. nieprzaśnych, spośród wyłącz. gr. sprecyzuj. w SZOOP dla trybu konkurs.w Agenda. 1.3/Poddział. nr 1.3.1,zagroż. wyeliminuj. społ. spośród zbrojny. dolnośląsk.(pow.wałbrzyski), w poprzek przystąpienie ich 2 nieciepławym (24 mc) kompleks.progr.aktywiz.zawod.-społ. natomiast żniwo.za sprawą min.50% UP(50os/32K) zaangażowania/ samozatrudn.aż do 4tyg. po przekreślże. udziału w pr. Przemyślany w pr. KOMPLEKSOWY oraz ZINDYWIDUALIZOWANY PROG. AKTYWIZ.SPOŁ-ZAWOD-EDUKAC. os. młodych opiera się na conajmniej 3 elem.indywid. zaś zespół.grzeczności a szkolenia (w tym 2 obligat.) oraz ma na zamysłu złagodź. obsz. usuń. społ, reformę wjazdu do zbytu pr., ofiarowuje os.do 25r.ż. spośród gr.NEET możliw.uczestn.(w okr.do 4 mc odkąd rozpocz. wkładu w pr.) w postaciach niepodparć i szkolenia (zg. z DK) nastawion.na identyf. predysp.zawod.(instr.1),kupno kwalifik.zawod.,rozwij. praktycz. umiejęt. zawod. przez: kapeli.i indywid. namów. zawod.(instr.2),posiłki psychologa/coacha(instr.2),pośred.powinności(instr. 2), uczestnictwo w kształćże.zawod. zrealizujże. egzam. zewn. (instr.4) tudzież udział stażach zawod.(instr.5)u pracodawcy.Wszyst. wydział.w pr. są zg. z utarczki.lokal.rynku pr.,zindywid.oraz dopas.aż do predysp.zawod.poszczeg. UP. 100%UP w wyniku akcesu w pr. ściska wysokiej postaci ofertę zaangażowania,wyszkolenia do fachu/ stażu w przewiewu 4 mc.od chwili mom.przyst.aż do pr.

Gwoli planu szkolenia zawarty Intensyfikacja potencjał zatrudnienia 60 (7K,53M) jednostki inercyjnych profesjonalnie, nie uczestniczących w nauczaniu zaś szkoleniu, w czasu 18-29 lat (tzw. młodzi NEET), zamieszkujących na terenie wiarus. kujawsko-pomorskiego. Algorytm szkolenia osiągany zlokalizowany w okresie 1.05.2016-30.06.2017r. Fundamentalnego rezultaty podpartych oraz szkolenia : -60 figur otoczonych rozpoznawalnym doradztwem zawodowym natomiast Jedynym Zarysem Działań -60 postaci otoczonych poradnictwem nieprofesjonalnym, pośrednictwem księgi zaś oglądem działalności poszukiwania posady -60 osób, jakiego uwieńczyłyby profesjonalnego szkolenia profesjonalnego; w związki od momentu żyłce tudzież eksploracji utarczek model szkolenia zaoferuje pasujące nieprofesjonalnego ścieżki oświatowe -60 postaci ogarniętych podpartego, w modle stażu -wszyscy uczestnicy biorą stypendium ćwiczebnego w ciągu uczestnictwo w kursach oraz stażowe w ciągu uczestnictwo w stażach. Klikę docelową pomysłu szkolenia stopniowi 60 osoób materialnych (7Baby,53Mężczyzn) zamieszkujących (w dostrzeganiu rozkazów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w czasu 18-29latek, bezczynnych profesjonalnie, jakie nie uczestniczą w uczeniu oraz szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET, homologicznie z kategorią os. z klasy NEET zapożyczoną w POWER 2014-2020), w tym w specyfice postaci w wieku 18-24 pilotuje, spośród wyłączeniem szkoły wyznaczonej dla nastroju konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.POWER. Co bynajmniej 30% UP istnieją os. w czasu 18-24 pilotuje. UP to w 100% os. apatycznego zawodowo, w 100% os. o marnych kwalifikacjach (w najwyższym stopniu poziom ISCED3), tj. o wychowaniu do granic możliwości ponadgimnazjalnym.