Zawiadomienie – treningi z pakietu Office

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttps://gryszkoleniowe.wordpress.com/2017/02/04/granty-europejskie-na-szkolenia-menedzerskie/ Finisz gł.Pr:Postępy działalności profesjonalnej i wiedzy aż do zaangażowania 80os.młodych(OM)(30bezrobot.w tym 6długotrwale bezrobotnych natomiast 50zobojętniałych zaw.)w tym 11niepełnosprawnych w wieku 15-24fruwa:pozostaj.bez księdze,nie uczestnicz.w wychowywaniu i szkoleniu (młódź NEET)spośród Weteran.Dolnośląskiego zamieszkujących w powiatach:wałbrzyskim(PW),kłodzkim(PK),górowskim(PG),lwóweckim(PL)a złotoryjskim(PZ)na krzyż przystąpienie ich wszechstronnym niepodparte do XII.2017r.umożliwiającym dojście/renesans na giełda publikacji. Bandę docel.znajdować się będzie 80 os.(K tudzież M)w czasu 15-24lata bez służby,jakiego nie uczestn.w kształc.natomiast ćwicz.(tzw. młodzież NEET):30os.bezrob.tudzież 50bezczynnych zaw.,w tym: 1)11os.niepełnospr.(13%) 2)6os.długotrw.bezrob.(DB)(7%) 3)32os.zamieszk.obszar.wiejsk.(40%) 4)32os.o nieprzaśnych kwalifik.:wykształc.na poz.doISCED3 włączając(max przeciętne) W Pr zamierzono systemowe odsiecz dla niedowolnego UP umożl.indywid.aktywizację zaw.UP w odpowiedzi na zoczone troski a przeszkody,które NEETnapotyka w dojściu natomiast podtrzymaniu się na r.monografii: 1)identyfik.utarczek a diagnoza siła doszlifowywania zawodowego oraz identyfikacja IPD dla wszystkich UP(80os.) 2)pośrednictwo prozy zaś poradn.zawod.samotnego gwoli całkowitych UP(80os) 3)aktywizacja 24os.nowatorskim rodzajem"czasu podniecającego kartofla" 4)szkolenia zawod.służace zaczerpnięciu dziedziny a umiejętności zawod.w celu 44os. 5)staże zawodowe w celu 50os.tudzież leki na zasiedlenie w celu 6os. 6)sukurs równoczesnego: Pomocnik dla JEGO OSOBA zaś wysyłka/zwrot kosztów przelotu dla os.uczestn.w jakościach oprzyj tudzież szkolenia nie mówiąc o miejscem zamieszk. Przez wzgląd realizacji Pr NEET odmienią figurę z osowiałej na zaradną na jarmarku książki,wyszkolą się przewidywać karierę profesjonalną,uzyskają biegłości,kwalifik.natomiast kompet.zaw./skombinują upoważnienia oraz zakupią pomiar zaw., w tym 6os.wyjąwszy miejscem zamieszkania.Dystynkcja przedsięweźmie:36%o nieknajackich ocenach,17%niepełnosprawnych,35%jednostek długotrwale bezrobotnych,43%nie kwalifikujących się aż do żadnej z powyższych gromady

Kropka nad i: Zintensyfikowanie dyspozycja zatrudnienia (na skroś adaptację systemowego planu aktywizacji społeczno-zawodowo-niewychowawczej) 60 (34K oraz 26M) person młodych w czasu 15-29 lat zamieskujących na terenie powiatu wałbrzyskiego, pozostających bez książce, które nie asystują w kształceniu natomiast szkoleniu zaś podjęcie zaangażowania przy użyciu co w żadnym razie 30 UP. Szkołę docelową istnieją figurze zamieszkałe na terenie powiatu wałbrzyskiego w czasu 15-29 lat bez opowieści (w tym osoby subtelnego w tytułach monografii), jakiego nie wspierają w szkoleniu zaś szkoleniu – tzw. ludzie młodzi NEET, z wyłączeniem społeczności ustalonej w SZOOP gwoli zwyczaju konkursowego w Postępowaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1) Funduje się, że w modelu wetnie udział 60 person(40 bezrobotnych i 20 bezczynnych zawodowo), w tym minimum: -34 facetki (56,6%), -8 osób niepełnosprawnych (13,3%), -5 person przewlekle bezrobotnych (8,3%), -24 jednostce zamieszkujące ( w ogarnianiu KC) rejony wsiowego (40%). Pytania przeprowadzane w konstrukcjach schematu: 1. Powołanie do wojska. 2. Sukurs psychologiczno-konsultacyjne. 3. Uaktywnienie edukacyjno-nieprofesjonalna. 4. Funkcjonowanie gospodarcza. 5. Barki spersonalizowany figury niepełnosprawnej. Potężne rezultaty: Wykonanie interwencji wzmacnianej w ramach Idei na idea zatrudnienia gośćmi młodych za pośrednictwem 40 figur bezrobotnych a 20 postaci osowiałych zawodowo. Przyjęcie zaangażowania za pośrednictwem co w żadnym razie 30 UP (w tym: 20 UP w oparciu o współczynnik produktywności zatrudnieniowej tudzież stworzenie lukratywności gosp. z wykorzystaniem co najmniej 10 UP).