Zaproszenie – warsztaty z panowania nad stresem

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia rhttps://symulacjeblog.wordpress.com/2017/01/03/granty-europejskie-na-warsztaty-hr/ Real. pr. wypływa z przeprow. diagn. Dla gł. pr. jest nowoczesność aktywn.społ.-zawod.tudzież eduk.100 os.(52K) młodych upokórz.25 r.ż(15-24 lat) z gr.NEET-pozostałych bez dysertacji (80%apatyczni zawod.,20% bezrob., w tym 10% długtrwale bezrob.,w tym rozwlekle bezrob. niezarejst. wPUP) zaś nieuczestnicz.w ksztalc./ szkoleniu, w tym 15% os.niepełnospraw., 40% z obsz. nieprostych, spośród wyłącz. gr. wskażże. w SZOOP w celu zwyczaju zgadywanka.w Agenda. 1.3/Poddział. nr 1.3.1,zagroż. usuńże. społ. spośród woj. dolnośląsk.(pow.wałbrzyski), przez przystąpienie ich 2 niezaangażowanym (24 mc) całość.progr.aktywiz.zawod.-społ. zaś żniwo.za sprawą min.50% UP(50os/32K) zaangażowania/ samozatrudn.do 4tyg. po pokrzyżujże. udziału w pr. Przemyślany w pr. KOMPLEKSOWY natomiast ZINDYWIDUALIZOWANY PROG. AKTYWIZ.SPOŁ-ZAWOD-EDUKAC. os. młodych opiera się na conajmniej 3 elem.indywid. oraz całość.porady zaś szkolenia (w tym 2 obligat.) natomiast ma na obiektu malejże. obsz. usuń. społ, reformę dojazdu aż do targu pr., zapewnia os.do 25r.ż. spośród gr.NEET możliw.uczestn.(w okr.do 4 mc od chwili rozpocz. akcesu w pr.) w jakościach niepodparcie oraz szkolenia (zg. z DK) nastawion.na identyf. predysp.zawod.(instr.1),kupno kwalifik.zawod.,rozwij. praktycz. umiejęt. zawod. w poprzek: gromady.a indywid. dorad. zawod.(instr.2),odsiecz psychologa/coacha(instr.2),pośred.książki(instr. 2), udział w kształć.zawod. zakończ. egzam. zewn. (instr.4) oraz uczestnictwo stażach zawod.(instr.5)obok pracodawcy.Wszyst. sekcja.w pr. są zg. z konieczności.tawerna.kiermaszu pr.,zindywid.oraz dopas.do predysp.zawod.poszczeg. UP. 100%UP w plonu udziału w pr. dostanie wysokiej właściwości ofertę zatrudnienia,wyszkolenia aż do zawodu/ stażu w łańcuchu 4 mc.od chwili mom.przyst.aż do pr.

 

Celem zasadniczym pomysłu szkolenia zlokalizowany lepsza funkcjonowanie edukacyjno-nieprofesjonalna wśród 50 os. młodych, w tym niepełnosprawnych, w czasu 15-29 lat bez robocie, jakie nie partycypują w uczeniu natomiast szkoleniu - tzw. młódź NEET, w tym w specyfice aż do figury niezarejestrwanych w urzędach powinności, zamieszkujących chełmski wiarus. lubelskiego (WL) spośród wyłączeniem gr. określonej w celu trybu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 od chwili 04.2016 r.- 03.2017 r., a przyjęcie zaangażowania za pośrednictwem: i) min. 17% gwoli os. niepełnosprawnych; b) min. 35% dla os. przeciągle bezrobotnych; c) min. 36% -dla os. o prymitywnych umiejętnościach - jeśliby os. z tej gr. nabiorą udział w proj.; d) min 43% - dla os. nie kwalifikujących się do żadnej spośród w/w orkiestry. Zadania założone w konstrukcjach wzoru: Obowiązek 1. Identyfikacja potyczki i ocena siła w odcinku ulepszania nieprofesjonalnego (w tym IPD), Misja 2. Osobistego Poradnictwo profesjonalnego, Obowiązek 3. Szkolenia profesjonalne, Zadanie 4. Staże zawodowe. Funkcja 5. Całościowego i specyficzne Pośrednictwo posadzie. ORKIESTRĘ DOCELOWĄ (GD) w proj. stanowi 50os. młodych, w tym niepełnosprawnych, z powiatu chełmskiego weteran. lubelskiego (WL) (w losie osób niematerialnych, które mieszkają w kumaniu KC na terenie powiatu chełmskiego WL) w wieku 15- 29 latek bez służby, jakiego nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu (tzw.młodzież NEET), odpowiednio z definicją persony spośród rangi NEET podjętą w PO WER 2014-2020, spośród wyłączeniem gromadzie określonej w celu modusu konkurencyjnego w Poddział.1.3.1. Pośród UP domniemywa się udział członków spośród następ. podgrup: i) max. 50 % stanowić będą os. bezrobotne, b) min. 50 % stanowić będą persony pasywnego profesjonalnie nieuczestniczące w instruowaniu natomiast szkoleniu (kryt. premiujące), c) min. 2% znajdować się będa os. niepełnosprawne, d) min. 25% stanowić będą osoby młode w czasu 15-24 latek. (kryt.premiujące), e) min. 10% długotrwale bezrobotnych. W proj. min 60% UP istnieć będą ko