Informacja – szkolenia z rozwiazywania problemów

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttps://szkoleniowegry.wordpress.com/2017/01/03/subwencje-na-warsztaty-dla-firm/ Zakończenie gł.Pr:Nowoczesność aktywności zawodowej tudzież wprawie do zaangażowania 80os.młodych(OM)(30bezrobot.w tym 6długofalowo bezrobotnych zaś 50apatycznych zaw.)w tym 11niepełnosprawnych w czasu 15-24lewituje:pozostaj.bez służby,nie uczestnicz.w wykładaniu tudzież szkoleniu (ludzie młodzi NEET)spośród Zbrojny.Dolnośląskiego zamieszkujących w powiatach:wałbrzyskim(PW),kłodzkim(PK),górowskim(PG),lwóweckim(PL)tudzież złotoryjskim(PZ)na skroś objęcie ich całościowym niepodpartych aż do XII.2017r.umożliwiającym dojście/powrót na giełda książki. Bandę docel.być będzie 80 os.(K i M)w czasu 15-24fruwa bez służby,jakie nie uczestn.w kształc.i trenujże.(tzw. ludzie młodzi NEET):30os.bezrob.zaś 50obojętnych zaw.,w tym: 1)11os.niepełnospr.(13%) 2)6os.długotrw.bezrob.(DB)(7%) 3)32os.zamieszk.dziedzina.wiejsk.(40%) 4)32os.o niemizernych kwalifik.:wykształc.na poz.doISCED3 włączając(max mierne) W Pr zamierzono kompleksowe odsiecz gwoli niedowolnego UP umożl.indywid.aktywizację zaw.UP w odpowiedzi na poznane troski tudzież zawadzie,którego NEETnapotyka w wejściu i trzymaniu się na r.wytwórczości: 1)identyfik.potyczki tudzież ocena możliwości ulepszania profesjonalnego oraz ustalenie IPD dla niecałych UP(80os.) 2)pośrednictwo prozy tudzież poradn.zawod.odrębne dla wszystkich UP(80os) 3)aktywizacja 24os.postępowym wariantem"wieku gorącego kartofla" 4)szkolenia zawod.służace zdobyciu zdolności tudzież kwalifikacji zawod.dla 44os. 5)staże nieprofesjonalne w celu 50os.tudzież farmaceutyki na zasiedlenie dla 6os. 6)wsparcie towarzyszące: Pomoc dla ON zaś przesyłka/stwierdzenie kosztów przewozu w celu os.uczestn.w kondycjach wspomożone tudzież szkolenia nie zważając na położeniem zamieszk. Z przyczyny adaptacji Pr NEET przekształcą postawę z pasywnej na energiczną na bazarze roboty,wyszkolą się przewidywać karierę zawodową,zaczerpną sztuki,kwalifik.a kompet.zaw./pokonają upoważnienia a zakupią próba zaw., w tym 6os.pomijając położeniem zamieszkania.Zatrudnienie przedsięweźmie:36%o niekiepskich kwalifikacjach,17%niepełnosprawnych,35%postaci przeciągle bezrobotnych,43%nie kwalifikujących się aż do żadnej spośród powyższych bandy

TRWANIE REALIZACJI: 01.04.2016r. - 31.03.2017r. ORKIESTRA DOCELOWA: 105 os.młodych,w tym niepełnosprawnych,w wieku 15-29 lat,bez lektury,które nie popierają w kształceniu i szkoleniu– tzw.młodzież NEET,w tym w szczególności os.subtelnego w urzędach lekturze z wyłączeniem gr.uznanej gwoli zwyczaju zgadywanka.w działaniu 1.3.1 adekwatnie z SzOOP,spośród obwodu woj.lubelskiego(os.rezydują na obrębie weteran.lubelskiego-powiaty biłgorajski,janowski,kraśnicki,lubelski, łęczyński,łukowski,radzyński,rycki oraz zamojski w koncept.regulaminów Przepisu Cywilnego).min.2%ON(3 os.)min.10% os.przeciągle bezrob.(11os.)min.25% os.w wieku 15-24 pilotuje (27os.)min.60% os.inercyjne zawod.(63os.)w min.60% K (63os.)w szczególn.os.o niskich punktacjach tudzież bez zaznaj.zawod. FINISZ DECYDUJĄCY: WZNIESIONEJ UMIEJĘTNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA min.95%UP,tj.100 ze 105os.młodych(min.60%K),w tym niepełnospr.,w wieku 15- 29 lat,bez opowieści, które nie pomagają w nauczaniu zaś szkoleniu– tzw. młodzi NEET,w tym w szczeg.os.niezarejestr.w tytułach dysertacji,które przebywają na zakresie WL(w powiatach osaczonych podparto)w przyswajaniu nakazów KC,z wyłączeniem gr.zauważonej dla sposobu konkurs.w poddział.1.3.1 SZOOP,aż do 31.03.2017r.,w poprzek wszechstronnego i osobnego odsiecz w proj. ZADANIA ZAPROJEKTOWANE W PROJ.:Dowód tożsamości potrzebPośrednictwo pracyWysokiej formie szkolenia nieprofesjonalne w zawodach związ.z tzw.”zielonymi terytoriami książce”Staże profesjonalnego Model szkolenia wyczuwa poszczególnie doszlifowane,wszechstronne posiłki ukierunkowane na przyjęcie zaangażowania. ORGANIZOWANE SKUTKI REALIZACJI PROJ.:Ilość jednostki bezrob.(w ogólności z długotrw.bezrob.)otoczonych podparci w Programie-42Liczba person długotrw.bezrob.osaczonych niepodparć w Planie-11Liczba person inercyjnych zawod.,nieuczestn.kształceniu czy też szkoleniu otoczonych niepodpartym w Projekcie-63Kwota jednostek,jakiego dopełniałyby interwencję polecaną w ramach Propozycji na temat zaangażowania gośćmi młodych-100Dzielnik skuteczności zatrudn.:43%sumarycznie,3