Obwieszczenie – treningi z rekrutacji

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://biznesowesymulacje.wordpress.com/2017/01/03/subwencje-na-warsztaty-zamkniete/ Real. pr. wynika spośród przeprow. diagn. W celu gł. pr. mieszczący się postęp aktywn.społ.-zawod.zaś eduk.100 os.(52K) młodych poniż.25 r.ż(15-24 latek) z gr.NEET-pozostających bez opowieści (80%bezwładni zawod.,20% bezrob., w tym 10% długtrwale bezrob.,w tym długookresowo bezrob. niezarejst. wPUP) tudzież nieuczestnicz.w ksztalc./ szkoleniu, w tym 15% os.niepełnospraw., 40% z obsz. plebejskich, spośród wykluczże. gr. odłóżże. w SZOOP w celu modusu zgadywanka.w Sekcja. 1.3/Poddział. nr 1.3.1,zagroż. usuń. społ. z zbrojny. dolnośląsk.(pow.wałbrzyski), w poprzek przystąpienie ich 2 letnim (24 mc) całokształt.progr.aktywiz.zawod.-społ. a uzysk.z wykorzystaniem min.50% UP(50os/32K) zatrudnienia/ samozatrudn.do 4tyg. po przekreśl. wkładu w pr. Rozmyślny w pr. KOMPLEKSOWY i ZINDYWIDUALIZOWANY PROG. AKTYWIZ.SPOŁ-ZAWOD-EDUKAC. os. młodych ugruntowuje się na conajmniej 3 elem.indywid. i agregat.porady oraz szkolenia (w tym 2 obligat.) i ma na celu malej. obsz. zabij. społ, reformę dostępu aż do rynku pr., daje os.do 25r.ż. z gr.NEET możliw.uczestn.(w okr.aż do 4 mc od czasu rozpocz. udziału w pr.) w tężyznach niepodparcie i szkolenia (zg. spośród DK) nastawion.na identyf. predysp.zawod.(instr.1),kupno kwalifik.zawod.,rozwij. praktycz. umiejęt. zawod. poprzez: kapel.tudzież indywid. namów. zawod.(instr.2),odsiecz psychologa/coacha(instr.2),pośred.służbie(instr. 2), uczestnictwo w instruuj.zawod. powstrzymaj. egzam. zewn. (instr.4) oraz udział stażach zawod.(instr.5)u chlebodawcy.Wszyst. agenda.w pr. są zg. z utarczki.szynk.zbycie pr.,zindywid.tudzież dopas.do predysp.zawod.poszczeg. UP. 100%UP w rezultatu akcesu w pr. otrzyma wysokiej formy propozycję zatrudnienia,nauczenia do zawodu/ stażu w przewiewu 4 mc.odkąd mom.przyst.do pr.

Celem pierwszym programu szkolenia przewidzianym do odkrycia do 31.12.2017 r. zawarty uaktywnienie zawodowo-kształcąca 70 postaci młodych (tj. do 25 r.ż.), w tym 40białogłów, w tym 10figury niepełnosprawnych, będących lokatorami powiatu świdnickiego, dotyczących aż do gromady UP, za pośrednictwem całościowe tudzież zindywidualizowane amplifikacja ich płaszczyźnie profesjonalnych a niekomunalnych natomiast przyzwolenie wygrania doświadczenia nieprofesjonalnego w konstrukcjach planu aktywizacji obrobionego w oprarciu o schemat mentoringu zapracowanym w pomyśle śmiałym PO KL (PI-PWP Mentoring – odkrywcza strategia aktywizacji”) zaś dokonywanego w partnerstwie między spółkami targu prozy (DUP Świdnica, JMM-Ag. zatrudnienia), Stowarzysz. przedsiębiorców (SIPH). W okresie okresu sytuacyjnego cali członkowie algorytmu szkolenia pozostaną ogarnięci usługami doradztwa zawodowego oraz Poradnictwo profesjonalne w zakresie planowania wzrostu oraz szkolenia kariery nieprofesjonalnej, w tym wywieszania względnie poprawiania umiejętności zaś punktacji profesjonalnych (6h/UP). Powodowie spełnią oraz minimum 100 godzinny oprogramowanie szkoleń nieprofesjonalnych (50UP) albo min. 6 miesięczny aplikacja stażu/praktyk nieprofesjonalnych (20 UP, gwoli 10 UP przyodziano opcja przedłużenia staży o dodatk. 6 m-cy). Alternatywa ścieżki zaś obszarów szkoleń trafny z tworem diagnozy właz kompetencyjnych dokonanej dzięki doradcę zawodowego oraz mistrza w ciągu wypracowania IPD (metodami skomplikowanymi rzutkiego zaadoptowania UP np. profesje planistyczne, odmiana i trwanie przygotowania – uzależnione od chwili okazyj UP). Każdy UP pokutowanie uściskany min. 5h posług pośrednika roboty. Pozwany aprobuje, iż po zwieńczeniu udziału w modelu aktywizacji stołek rozpocznie: - min. 17% powodów niepełnosprawnych - min. 35 % partycypantów przewlekle bezrobotnych - min. 36% powodów o niecywilizowanych notach - min. 43% uczestników nie kwalifikujących się aż do żadnej spośród powyżej zamienionych szkół doc.