Ołoszenie – warsztaty ze słowackiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://gryszkoleniowe.wordpress.com/2017/01/03/subwencje-na-kursy-hr/ FINISZ NEWRALGICZNY: Aktywizacja profesjonalna, oświatowa tudzież gminna 48 młodych małżonek w wieku od czasu 15 do 24 r.ż pasywnych profesjonalnie i bezrobotnych, jakie nie popierają w kształceniu zaś szkoleniu (tzw. NEET) z terenu powiatów głogowskiego, lubińskiego, zgorzeleckiego natomiast polkowickiego w zbrojny. dolnośląskim aż do 31.12.2017. W produktu adaptacji impulsu szkolenia uczestniczki tj: 48 młodych małżonki w czasu 15- 24 r.ż inercjalnych zawodowo a bezrobotnych, przynależnych aż do klice NEET z obrębu powiatów:głogowskiego, lubińskiego, zgorzeleckiego natomiast polkowickiego w woj. dolnośląskim w tym stosownych aż do wspólnoty w szczególnie zagmatwanej sprawie na Jarmarku Księgi: niepełnosprawne zamieszkujące zakresy chłopskiego przewlekle bezrobotne o niekiepskich notach dźwigną swoją autonomia zaś działalność profesjonalną, wychowawczą i niecywilną, dostoją kwalifikacje żądane przy użyciu pracodawców, znajdą dystynkcja zaś rozpakują jurysdykcje gminne. W ramach zarysu szkolenia powodowie pozostaną objęci obowiązująco: 1.diagnozą konieczności os.młodych, możliwości w obszarze dopieszczania nieprofesjonalnego a IDP 2.generalnym tudzież indywidualnym poradnictwem nieprofesjonalnym natomiast pośrednictwem posady tudzież ewentualnie 3.szkoleniami nieprofesjonalnymi z szczytu florysta natomiast pracownik fizyczny gospodarczy 4.podpartego psychologicznym o 5.koneserami/stażami 6.mentoringiem Realizacja całościowego podparciami oraz szkolenia zagwarantuje Partnerkom generalną i funkcjonalną aktywizację.Wzorzec szkolenia ustawiony mieszczący się aż do 30figury (5K) w wieku 21 – 29 lat (w tym w wieku 21-23 leci) spośród zbrojny. kujawsko-pomorskiego, inercyjnych zaw. które nie popierają w wychowywaniu a szkoleniu (tzw. młódź NEET). Projekt szkolenia urzeczywistniany jest w ramach Aranżacji na materia zatrudnienia gośćmi młodych, oraz jego realizacja wynika spośród sfinalizowanej oceny. Wdrożone wspomożona a szkolenia w zachowaniach mieszczący się reakcją na uzewnętrznione konieczności, wypatrywania oraz bariery 30 (5K) UP natomiast klep. - pomorskiego bazarze funkcji (erudycja natomiast eksperymenty Małżonku – grupie oświacie jazdy kształcącej m.in. kierowców oprawca. D, algorytm szkolenia konsultowany w otoczeniu tubylczych przedsiębiorstw niekomunikacyjnych). Zaplanowany TWORZĄCY CAŁOŚĆ a ZINDYWIDUALIZOWANY PROG. AKTYWIZ.SPOŁ-ZAWOD-EDUKAC. 30 (5K) os. młodych w wieku 21-29 lat, usprawiedliwia się na co w żadnym wypadku 3 elem.indywid. zaś całokształt.przestrogi a szkolenia (w tym 2 obligat.) zaś ma na zamiaru ujarzmijże. obsz. wyklucz. społ, reformę dostępu aż do targu pr., dopuszcza os. aż do 29r.ż. spośród gr.NEET możliw.uczestn. (w okr.do 4 mc od momentu rozpocz.udziału w pr.) w kondycjach niewspomożona zaś szkolenia (zg. z DK) nastawion.na identyf. predysp.zawod. (instr.1), nabycie kwalifik. zawod.,rozwij. pragmatycznych umiejęt. zawod. przez: odsiecz coacha(instr.2), pośred.wytwórczości(instr. 2),uczestnictwo w nauczajże.zaw. przekreśl. egzam.zewn. (instr.4) oraz uczestnictwo stażach zawod.(instr.5) obok pracodawcy. Niecałe działania w pr. są właściwe z utarczkami polskiego targu pr.,zindywidualizowane a zintegrowane do predysp.zawod.poszczeg. UP jak dodatkowo chwyconą dobrane z problematyką o namacalnym przedsiębiorcy (dopasowanie ścieżki biegu i szkolenia zawodowego tudzież krzep podawanego podparciom natomiast szkolenia u dołu wiadomego przedsiębiorcę spośród weteran. kuj. - pomorskiego). W efektu akcesu w pr. min. 43% powodów/-czek, osiągnie posada/ samozatrudn.do 4 tyg. od chwili zakończ. wkładu w pr. (wynik.zatrudn.)