Zaproszenie – szkolenia sprzedażowe

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)http://gry-menedzerskie.edu.pl/2017/02/06/imprezy-integracyjne-wyroznieni-abiturienci/ Celem pomysłu szkolenia jest zwiększenie dyspozycja zatrudnienia persony młodych na dole 30 roku życia pozostałych bez księdze w powiecie lubińskim. Pryncypialnym tworem schematu szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania za pośrednictwem 72 (46K, 26M) postaci dostrzeżonych w RUFY. W konstrukcjach szkicu szkolenia niewspomożonymi osaczone chwyconą personie niżej 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu asysty oraz szkolenia A (tzw. bezrobotni zuchowaci) lub profilu wskazówki a szkolenia II (tzw. mozolny niepodpartym tudzież szkolenia ). W konstrukcjach szkicu, dla dowolnego z powodów przedstawienie praktycznej oferty aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozpatrywanie kompetencji, smykałce oraz zatorów zawodowych klasycznego partycypanta. Na niniejszej podwaliny RUFY spełniać będzie poprawnie odpowiednie posłudze tudzież instrumenty targu opowieści, o jakich dykcja w regulacji o reklamie zatrudnienia natomiast firmach zbycie produkcji. Objawy uzysku bezpośredniego: -Ilość osób bezrobotnych, które miętosiły propozycję wytwórczości, szkolenia syzyfowego, przygotowania zawodowego względnie stażu po opuszczeniu planu (75% x 256 os.=192 os.) -Wielkość person bezrobotnych, uczestniczących w szkoleniu/szkoleniu albo uzyskujących punktacje albo pracujących (w ogólności spośród pracującymi na nasz obliczenie) po opuszczeniu programu (69% x 256 os.=177 os.) -Ilość jednostek bezrobotnych, jakie odbyły interwencję podsycaną w ramach Aranżacji na kwestia zatrudnienia gościom młodych (92% x 256 os.=236 os.) -Ilość person długofalowo bezrobotnych, jakie trwały ofertę profesji, instruowania chronicznego, przygotowania zawodowego czy też stażu po opuszczeniu planu (77% x 59 os.=46 os.) -Liczba person rozwlekle bezrobotnych, uczestniczących w wykładaniu/szkoleniu względnie uzyskujących punktacje bądź pracujących (ogółem spośród pracującymi na lokalny rachunek) po opuszczeniu programu (59% x 59 os.=35 os.) -Wolumen persony przewlekle bezrobotnych, jakie przebyłyby interwencję opieraną w konstrukcjach Przewadze na przedmiot zaangażowania człecze młodych (94% x 59 os. =56 os.)