dulich 683284

Cau chuyện cầu thang rực rỡ như cầu vồng ở Thổ Nhi Kỳ

(Dan tri) – Tại khu Findikli va Cihangir thuộc thủ do Istanbul của Thổ Nhi Kỳ co một cầu thang bộ vo cung dặc biệt. Cong trinh khoac len minh nhiều mau sắc vo cung sặc sỡ vốn la y tưởng tự phat của một người dan trong vung.

Một kỹ sư lam nghiệp về hưu ten la Huseyin Cetinel da quyết dịnh danh ra bốn ngay va số tiền 800 do la Mỹ dể trang tri một cầu thang bộ với nhiều mau sắc sặc sỡ cung mong muốn lam dẹp cho khu Findikli va Cihangir, một trong những vung lan cận ở thủ do Istanbul.

 

Cộng dồng dịa phương da tỏ ra vo cung thich thu với cong trinh nay va tỏ y khen ngợi cung như ủng hộ những dự an tự phat như vậy của người dan. Kể từ do, rất nhiều du khach da dổ về day dể chiem ngưỡng cong trinh nghệ thuật dộc dao. Thậm chi co một cặp vợ chồng trẻ da chọn nơi day lam ngoại cảnh cho bộ ảnh cưới của họ. Cộng dồng những người dồng tinh con ca ngợi rằng mau sắc dược sử dụng ở day hẳn la một sự ủng hộ ngầm danh cho họ. Tuy nhien chinh tac giả của tac phẩm nghệ thuật nay lại tam sự rằng mục dich ong Cetinel lam chỉ la muốn mang sự vui vẻ dến cho tất cả mọi người.

Cau chuyện cầu thang rực rỡ như cầu vồng ở Thổ Nhi KỳMột cặp vợ chồng trẻ dang chụp ảnh cưới tren cầu thang cầu vồng ở Istanbul, Thổ Nhi Kỳ.

Cau chuyện cầu thang rực rỡ như cầu vồng ở Thổ Nhi KỳRất dong du khach từ khắp nơi dổ về tham quan cầu thang sặc sỡ ở Istanbul, Thổ Nhi Kỳ.

Tuy nhien, vao ngay 30/8, những cong dan ở Findikli va Cihangir da vo cung bất ngờ va kho chịu khi chinh phủ của họ quyết dịnh phủ một mau sơn xam ảm dạm len những bậc thang cầu vồng của Cetinel. Nhưng sự can thiệp khong mong muốn nay của chinh phủ khong lam dong lại cau chuyện về những bậc thang kỳ diệu ở Thổ Nhi Kỳ. Thay vao do, một lượng dong dảo người dan trong vung va du khach, thậm chi la cả những người dan ở vung lan cận da cung tham gia sơn lại những bậc cầu thang nay. Họ con to vẽ them những mau sắc mới khiến cho cong trinh nay cang trở nen rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cau chuyện cầu thang rực rỡ như cầu vồng ở Thổ Nhi KỳSang ngay 30/8, chinh phủ da cho phủ một sắc xam len toan bộ cầu thang gay một sự ngạc nhien cho người dan.

Cau chuyện cầu thang rực rỡ như cầu vồng ở Thổ Nhi KỳNgay lập tức mọi người dan trong khu vực thậm chi la ở cả những vung khac da cung nhau trang tri lại cầu thang bộ của họ khiến no lại rực rỡ trở lại.

Them những hinh ảnh về cong trinh nghệ thuật truyền cảm hứng nay tại Thổ Nhi Kỳ:

Cau chuyện cầu thang rực rỡ như cầu vồng ở Thổ Nhi KỳMột phụ nữ Thổ Nhi Kỳ dang bước di tren những bậc cầu thang dầy mau sắc sau khi no dược người dan sơn lại một lần nữa.

Cau chuyện cầu thang rực rỡ như cầu vồng ở Thổ Nhi KỳMột be gai dang tự minh sơn lại bậc cầu thang

Cau chuyện cầu thang rực rỡ như cầu vồng ở Thổ Nhi KỳVẫn co rất nhiều du khach tim tới bậc cầu thang mau sắc ở vung Cihangir, Thổ Nhi Kỳ dể chiem ngưỡng cong trinh nghệ thuật va chụp hinh lưu niệm

 

 

Phan Hạnh

Theo Huffingtonpost