dulich 706047

Thử cảm giac mạnh với xe dạp tren khong

Du khach ở cong vien giải tri Washuzan co dịp thử cảm giac chong mặt tren dường tau lượn sieu tốc bằng một chiếc xe dạp tự lai.

Tốc dộ, dộ cao va dộ ngoặt la những gi khiến du khach dứng tim khi ngồi tren những chuyến tau nay. Ẩn dưới lan nước xanh biếc của những bai biển, hồ nước tuyệt dẹp nay la “sat thủ dại dương” co thể giết chết con người chỉ với một cu dớp.Từng la chang trai trắng trẻo, thư sinh, sau 3 nam, Vu Ngọc Tan trở nen khac biệt với cac hinh xam tren cơ thể.Trong cuốn tự truyện “Thanh Long: Chưa kịp trưởng thanh da gia”, ngoi sao vo thuật lần dầu tien mở long về cuộc dời.Trong qua trinh sinh trưởng, hộp sọ ca lưỡi trau biến dạng dần cho dến khi hai mắt cung nằm về một ben. Cấu tạo dặc biệt ấy cho phep chung ngụy trang dể bắt mồi.

Thử cảm giac mạnh với xe dạp tren khong

Amusing Planet cho biết, tro chơi co ten gọi Dạp xe tren khong (Sky Cycle) dược du khach ở cong vien Washuzan, Okayama, Nhật Bản rất ưa thich.

Thử cảm giac mạnh với xe dạp tren khong

Thay vi ngồi thụ dộng tren một chiếc tau lượn, du khach phải thắt day an toan va tự minh dạp xe tren dường ray ở dộ cao chong mặt.

Thử cảm giac mạnh với xe dạp tren khong

Cac xe dạp dều “lộ thien” va khong co rao chắn, tạo cảm giac phấn khich cho du khach. Tuy nhien, du khach lại co cảm giac vừa dạp xe thong dong, vừa thư gian ngắm cảnh va chụp hinh.

Thử cảm giac mạnh với xe dạp tren khong

Du khach co thể dạp xe một minh…

Thử cảm giac mạnh với xe dạp tren khong

…hoặc dạp doi song song với nhau.

Thử cảm giac mạnh với xe dạp tren khong

Ngay phia dưới la khach bộ hanh.

Thử cảm giac mạnh với xe dạp tren khong

Phia xa la cay cầu Shimotsui-Seto.

Thử cảm giac mạnh với xe dạp tren khong

Cận cảnh xe dạp doi.