dulich 797812

Sẽ co sự tich Lang Lieu tại Ha Nội

(Dan tri) – Hội thả chim, thả diều, hội thư phap,cac tiết mục tro chơi rối cạn, rối nước, hat hầu dồng, dấu vật, du tien, thổi cơm, thi banh dầy, tai hiện sự tich Lang Lieu… dược tai hiện chan thực tại Cong vien Thien Dường Bảo Sơn, Ha Nội từ ngay 5/4/2014 – 9/4/2014.

Sẽ co sự tich Lang Lieu tại Ha Nội

Chương trinh khởi dựng khong gian van hoa Việt sẽ tai hiện Van hoa lễ hội xưa như hội thả chim, hội thả diều, hội thơ, hội thư phap (ảnh: Internet)

Day la một trong những nội dung khởi dựng khong gian van hoa Việt, do Hội Nha bao Hiệp hội DN nhỏ va vừa Việt Nam; Hiệp hội Quảng cao Việt Nam; Hiẹp họi Làng nghè Viẹt Nam tổ chức trong khuon khổ Chương trinh Mua xuan ton vinh van hoa dan tộc 2014.

Theo do, nội dung ẩm thực chợ que sẽ trinh diễn va ban cac sản phẩm ẩm thực của vung miền dặc trưng do một số nghệ nhan thực hiện. Cung với do, tại day một số lang nghề sẽ dựng lại khong gian van hoa dặc trưng của lang nghề, phố nghề; một số tro chơi dan gian dặc trưng như nem con, dấu vật, du tien, thổi cơm…

Dặc biệt, chương trinh khởi dựng khong gian van hoa Việt sẽ tai hiện Van hoa lễ hội xưa như hội thả chim, hội thả diều, hội thơ, hội thư phap…; Trinh diễn một số loại hinh van hoa dan gian: rối nước, rối cạn, ca tru, cheo, mua hat hầu dồng, hat xoan… tai hiện một số hinh ảnh, khong gian van hoa của Ha Nội va Dền Hung; tổ chức Hội thi banh chưng banh dầy, tai hiện sự tich Lang Lieu dang banh len vua Hung Vương dời thứ VI. Va khởi dựng kịch mua Vua Hung ken rể; Lựa chọn sản vật dặc sắc của cac dịa phương dang len vua Hung (ga dồi Yen Thế, banh dậu xanh Hải Dương, rượu Lang Van,…).

Minh Phan