dulich 807470

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Dứng dầu trong danh sach nay la thủ do Tokyo (Nhật Bản), ngoai ra con co cac thanh phố nổi tiếng khac như Cape Town (Nam Phi), Lisbon (Bồ Dao Nha)…

1. Tokyo, Nhật Bản

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Thủ do của Nhật Bản dược xếp dầu tien trong danh sach nay. Ở day, du khach luon nhận dược nụ cười than thiện cung những sự giup dỡ khi cần thiết của người dan dịa phương.

2. Cape Town, Nam Phi

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Nếu bạn muốn tim dường dến dai quan sat dể ngắm cảnh, dến bai biển với nhiều chu chim canh cụt hay dơn giản chỉ la một quan an ngon hay cứ hỏi người di dường, người dan ở day sẽ luon hướng dẫn cho bạn một cach tận tinh.

3. Lisbon, Bồ Dao Nha

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Thủ do Lisbon của Bồ Dao Nha cung la một thanh phố rất than thiện, bạn co thể ngồi quan ca phe va thoải mai tro chuyện với người ben cạnh cho du bạn khong hề quen biết.

4. Stockholm, Thụy Diển

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Tại thủ do của dất nước hạnh phuc thứ 3 của thế giới, người dan dịa phương sẽ rất vui vẻ phục vụ bạn thức uống tren những chiếc phao ở bờ biển.

5. Dubrovnik, Croatia

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Người dan ở thanh phố ven biển Dịa Trung Hải nay luon danh cho du khach sự don tiếp nồng hậu va than thien.

6. Cancun, Mexico

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Dến du lịch tại thanh phố Cancun của quốc gia Bắc Mỹ nay, du khach sẽ dược chao don nhiệt tinh vao cac lễ hội ven biển của người dan dịa phương.

7. Istanbul, Thổ Nhi Kỳ

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

It người nghi rằng day la một thanh phố than thiện, nhưng sự thật la như vậy. Người dan ở day sẵn sang hướng dẫn va giới thiệu với du khach về van hoa, ẩm thực… của thanh phố cổ xưa nay.

8. Athens, Hy Lạp

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Nếu như khong thể tim dường dến tham thanh cổ Acropolis, bạn hay hỏi người dan dịa phương, họ sẽ nhiệt tinh chỉ dường hoặc di cung bạn dến thanh cổ nay một cach tự nguyện.

9. Copenhagen, Dan Mạch

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Day la thủ do của dất nước hạnh phuc nhất tren trai dất, vi thế khi dến day, du khach sẽ dược don tiếp nồng hậu va than thiện, dược trải nghiệm cảm giac hạnh phuc như những người dan bản dịa.

10. Dublin, Ai len

10 thanh phố than thiện nhất với du khach

Hay cụng ly với người dan dịa phương, bạn sẽ thấy họ la những người rất than thiện va hiếu khach.

HuPaTheo Huffingt On Post