เรื่องต่างๆเพราะว่าข้อกฎหมาย จะมีความหมายเพิ่มมากขึ้น วันข้างหน้า จึงต้องเรียนรู้และเอาใจใส่เอาไว้กันบ้าง เพื่อผลคุณประโยชน์ของตนเอง เพื่อเป็นการแก้ปั

วันข้างหน้า ปัญหาเกี่ยวข้องข้อกฎหมาย จะมีความสำคัญมากขึ้น บอกว่าผู้คน ไม่มีความวางใจกัน ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวการต่อสู้กันใดใดก็ตาม จึงต้องอาศัยกฏหมาย เป็นรูปเป็นร่างกลางในการตัดสิน รวมถึงจิตใจ ของพี่น้องร่วมชาติ นับวัน จาก เหมือนมนุษย์กลเข้าไป ทุกขณะ คือมีอะไรทำตามรายการ ใหม่มีการยอมให้ ออมชอมกันเท่าไหร่ บางทีเถรตรงมากเกินไปก็เป็นทุกข์ กับคนราวเรื่องราวไม่ถูกกันนิดหน่อย ต้องพูดจาแต่นิติกร เพื่อ หาทางเอาชนะให้ได้ เป็นครั้งเป็นคราวมันก็ไม่ดีซักเท่าไร เสียเงินเสียทอง ในบางคดีอัยการเห็นแล้วก็ตลกว่า ไม่น่าจะเกิดเรื่องเป็นราวกันได้ แต่ทว่าในเมื่อคู่กรณีนั้นไม่ยอมกัน มันก็ต้องไม่ถูกกันอย่างไม่มีโอกาส ต่างๆนี้หลายหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลก แต่ในบางกรณีความแตกร้าวหรือขึ้นโรงขึ้นศาลความกันเอามาให้ความเสียเงิน เนื่องมาจากท่านต้องจ้างงานอัยการของแต่ละพวก เข้ามาดำเนินการจุดนี้ แล้วการจ้างคนนั้นมันไม่ใช่ฟรี ต้องมีการเสียค่าครองชีพ ในตลอดเวลาสู้ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง กันพูดคุยกันอย่างยอดเยี่ยมเสียดีกว่า เป็นการออมรายการจ่ายของทั้งคู่ฝ่าย ไม่ต้องให้มาสิ้นสมบัติโดยไม่เกิดประโยชน์ ที่จริงแล้วท่านอาจจะแก้ต่างหรือต่อสู้ทางคดีทางกฎหมายแล้วชนะ ท่านก็สามารถต้องการความเสียหายจากคู่ปรปักษ์ได้ แต่มันก็เป็นเงินที่ไม่น่าจะเสียหรือเปล่าน่าจะปรากฏเลย รวมถึงขั้นแพ้ท่านอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกจากผู้ติดตาม ของท่านและท่านยัง ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้ชนะเช่นกัน เพราะว่าผู้ชนะมีกรรมสิทธิ์์วาน ตามกติกาสากล ผู้ที่ปราบมีสิทธิ์เรี่ยไรค่าพังพินาศจากผู้พ่ายแพ้การรบ อันนี้เป็นหลักการสากล ไม่ว่าจะสำเร็จรบระดับประเทศ หรือการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงระดับตนเองก็ตาม