Thực dơn cho be từ 8 dến 12 thang tuổi

Thực dơn cho be giống như một cong thức vang giup be co dầy dủ dinh dưỡng dể phat triển. Tiếp tục loạt bai về thực dơn cho be theo dộ tuổi, sau day, bai viết xin dưa ra một số gợi y trong thực dơn cho be từ eight dến 12 thang tuổi. Hi vọng ba mẹ co thể tim dược vai diều bổ ich từ day.

Thực dơn của be trong những nam thang dầu dời rất quan trọng. Vi hệ tieu hoa của trẻ con rất non nớt nen ba mẹ cần chuẩn bị thức an cho trẻ một cach phu hợp va cẩn thận. Ngoai việc ưu tien cac loại thực phẩm lanh tinh, ba mẹ cần lựa chọn thức an co kết cấu mềm, nhỏ, dể trẻ co thể tieu hoa dễ dang hơn.

Thực dơn cho be từ eight – ten thang tuổi

Thời kỳ nay trẻ co thể cầm len cac dồ vật nhỏ bằng ngon tay cai va ngon tay trỏ. Trẻ co thể chuyển dồ vật từ tay trai, qua tay phải cung như dưa những gi be thich vao miệng. Trẻ cung da co chuyển dộng nhai rất ro rang. Vậy ở dộ tuổi nay trẻ co thể an dược những thực phẩm gi?

thuc-don-cho-be-8-den-12-thangtuoi

Ảnh: Sưu tầm Internet

Trẻ từ eight – ten thang rất luon to mo va muốn dưa mọi thứ vao miệng

Thực phẩm danh cho be từ 8 – ten thang tuổi:

Sữa, PLUS,

Pho mat nghiền dược tiệt trung, sữa chua hoặc pho mai,

Rau củ quả nghiền cho be,

Thức an co thể cầm tay như miếng chuối chin, trứng, bi nấu chin va cắt nhỏ…

Thức an cung cấp dạm như trứng, thịt xay nhuyễn, ca da dược bỏ xương, dậu phụ, dậu nấu chin va nghiền…

Ngu cốc bổ sung chất sắt cho cơ thể be như lua mi, lua mạch, ngu cốc hỗn hợp.

Khẩu phần mỗi ngay của một be từ eight – ten thang tuổi:

¼ dến 1/3 chen sữa,

¼ dến ½ chen ngu cốc giau sắt,

¼ dến ½ chen trai cay nghiền,

¼ dến ½ chen rau củ nghiền,

1/8 dến ¼ chen thức an giau protein.

Trong thời gian nay, nguyen tắc giới thiệu mon mới trong three – 4 ngay vẫn tiếp tục dược cac ba mẹ thực hiện. Ba mẹ co thể nhận thấy rằng, thức an của be da co kết cấu thay dổi, chuyển từ xay nhuyễn sang nghiền va cắt nhỏ. Ba mẹ cẩn thận với cac dồ an cứng, hay cac dồ vật nhỏ cứng be co thể dưa vao miệng, rất dễ khiến be bị nghẹn, hoc, thậm chi la ngạt.

Thực dơn cho be 10 – 12 thang tuổi

Be 10 – 12 thang tuổi da co thể nhai nuốt thức an dễ dang. Trẻ co nhiều rang hơn va dang cố gắng tự cầm muỗng.

Thực dơn cho be từ eight - 9 - 10 - 11 -12 thang tuổi

Ảnh: Sưu tầm Internet

Trẻ co nhiều rang hơn va khả nang nhai, nuốt cung tốt hơn

Thực phẩm cho be 10 – 12 thang tuổi:

Sữa cong thức, PLUS

Pho mat mềm va tiệt trung, sữa chua, pho mai,

Trai cay cắt hinh khối, dải hoặc nghiền,

Rau dược nấu chin va cắt nhỏ,

Cac loại thực phẩm kết hợp như mỳ trộn, pasta be,

Cac loại thức an giau dạm như trứng, thịt, ca, dậu phụ vẫn dược ba mẹ xay nhuyễn cho be,

Thức an cầm tay như banh mi, chuối va cac loại hoa quả mềm, banh quy mềm…,

Ngu cốc tang cường chất sắt vẫn la thực phẩm khong thể thiếu trong bữa an của trẻ.

Khẩu phần mỗi ngay của be ten – 12 thang tuổi:

1/3 chen sữa

¼ dến ½ chen ngu cốc giau sắt,

¼ dến ½ chen trai cay,

¼ dến ½ chen rau củ,

1/8 dến ¼ chen thực phẩm trộn,

1/8 dến ¼ thực phẩm giau protein.

Ở dộ tuổi nay, ba mẹ nen trong chừng luc be an, cẩn thận với mọi dồ vật hay kết cấu thức an co thể lam be nghẹn. Mặc du kết cấu mới da lớn dần hơn nhưng ba mẹ lưu y luon lam chin va mềm thức an của trẻ, dể trẻ co thể tieu hoa dễ dang hơn. Va nhất la, ba mẹ cần nhớ la khong cho trẻ uống sữa bo cho tới khi be dược 1 tuổi.