KA PHAL THEI LO

Huikhi dam sem ding ka phal lo

Tong sie na leel ding ka phal lo e.

Ka phal lo e

Kawlciang nam tem

Zun ni na ci leh zun ngam ing e.

by Zo Tang Mang