Trẻ nghịch dồ chơi theo cach bất thường dễ mắc bệnh tự kỷ

Trẻ nghịch dồ chơi theo cach bất thường dễ mắc bệnh tự kỷ

Cac em be bị chẩn doan tự kỷ muộn thường chơi cac dồ chơi theo cach bất thường, hay quay tron chung nhiều hơn những trẻ khac, day la phat hiện trong một nghien cứu của cac nha khoa học Mỹ.

Bất ngờ về bệnh tự kỷ ở trẻ em

Tim hiểu về bệnh tự kỷ ở trẻ

7 dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của trẻ tự kỷ

Phat hiện dang tren tạp chi Autism co thể giup cac bac si va cha mẹ phat hiện ra nguy cơ tự kỷ ở trẻ va co biện phap hỗ trợ chung sớm hơn. Tự kỷ la hội chứng rối loạn phat triển ở trẻ em, khiến trẻ khong co hoặc rất it co giao tiếp, tương tac với người khac, chậm noi, kem tưởng tượng, lặp di lặp lại dộng tac…

be-choi-bat-thuong

Ảnh: Sưu tầm Internet

Be nghịch dồ chơi theo cach bất thường thường mắc bệnh tự kỉ

Sally Ozonoff từ Dại học Davis ở California va cộng sự con tim thấy những em be bị tự kỷ thường nhin chằm chằm một cach kỳ lạ vao những vật thể như những cai chai hoặc nhin chung một cach vo hồn.

“Cần phải thiết lập ngay những biện phap chẩn doan co thể phat hiện sớm dấu hiệu tự kỷ, những dấu hiệu xuất hiện trước 24 thang tuổi”, tiến si Ozonoff noi.

Trước day, Hiệp hội cac bac si Nhi khoa Trẻ em từng dề nghị tất cả trẻ nhỏ cần dược kiểm tra về tự kỷ trước tuổi len 2, va hầu hết cac bac si nhi khoa dều tim kiếm những dấu hiệu bất thường theo cach cổ diển..

“Phat hiện mới cho thấy xem xet cac hanh vi chơi dồ của trẻ cung co thể dược bổ sung vao danh sach kiểm tra nhanh của bac si hoặc của cha mẹ”, Ozonoff noi.”Cang chữa sớm cho trẻ tự kỷ, hiệu quả với trẻ cang lớn”.

tre-tu-ki

Ảnh: Sưu tầm Internet

Trẻ tự kỉ thường hay nhin dồ chơi 1 cach lơ dễnh

Ozonoff va cộng sự da nghien cứu 66 trẻ một tuổi, hầu hết dược xem la co nguy cơ tự kỷ cao bởi chung co anh chị em ruột từng mắc chứng nay.

9 trẻ trong nhom do cuối cung cung mắc bệnh thật, va 7 trẻ trong số nay thường xuyen danh thời gian quay tron cac dồ chơi, nhin chung một cach lơ dễnh hơn consequently với cac trẻ khac.

Trẻ tự kỷ thường dược cha mẹ phat hiện ở tuổi len 3. Nhưng khoảng 1/3 số bậc cha mẹ nhận ra cac dấu hiệu trước khi trẻ co lần sinh nhật dầu tien.