Začína revolúcia

Začína revolúcia

Celoslovenský štrajk nielen proti politikom

Na Slovensku sú už 25 rokov stále tí istí ľudia vo vládach občas s menšími alebo väčšími obmenami, týchto ľudí treba poslať vo voľbách v roku 2016 kade ľahšie, pretože ich vzdelanie a odbornosť nezodpovedá tomu čo by mali robiť a preto to tu aj tak vyzerá ako to tu vyzerá, Slováci by mali ísť do ulíc a urobiť štrajk v každom meste ale aj dedine na Slovensku a dať na vedomie politikom, že nie sú spokojní s ich ničnerobením, ktoré trvá už 25 rokov.

Očista od dinosaurov v politike by mala nastať aj na úrovni vyšších územných celkoch a aj na poslaneckých stoličkách miest a obcí a ľudí, ktorí ničomu nerozumejú je veľa aj na postoch starostov alebo primátorov miest a obcí. Zlepšenie chodu svojho mesta môže zatiaľ urobiť každý občan daného mesta, obce, či dediny a to tak, že bude dávať pripomienky poslancom svojho mesta, ako sa dá zlepšiť ich mesto alebo aj celý región, po voľbách treba týchto hochštaplerov vymeniť za mladých ľudí, ktorí majú víziu ako zmeniť  svoje mesto k lepšiemu a vedia ju aj realizovať.

Chudobnejšie regióny Slovenska by mali robiť štrajk každý rok a najlepšie niekoľko krát do roka, aby sa ich problémy začali riešiť.

Milí Slováci ak nechcete skončiť  s takým dôchodkom ako terajší dôchodcovia, tak musíte každý rok a to niekoľko krát  štrajkovať za vyššie platy, vláda ani iní politici vám platy nezvýšia to si musíte konečne uvedomiť, že za svoju chudobu a zlé pracovné podmienky si môžete len vy samy

Mladí ľudia by mali vytvárať nové politické subjekty, kde by boli odborníci, aby sme našich babrákov, ktorí sú v politike už 25 rokov mal kto nahradiť.

Mali by sme si uvedomiť, že v demokracií tiež existujú isté pravidlá, ktoré by mali byť platné pre každého, a tak by sa mal aj každý správať.

História našej novodobej Slovenskej republiky ukázala, že odborníkov síce máme ale nikto ich nepočúva, preto je dôležité aby politici navonok len reprezentovali túto krajinu a reformy, by vytvárali naše univerzity, aby sa nestávalo to, že máme zákony, ktoré sú nepoužiteľné v praxi a je tu chaos ako doteraz.

Naša krajina by mala byť postavená na podpore vedy a výskumu a mal by sa konečne vytvoriť kvalitný systém celoživotného vzdelávania.

Nemalo by sa stávať, že na postoch, kde by mali byť odborníci sú ľudia, ktorí nemajú patričné vzdelanie na danú funkciu.

Aby sme sa tu cítili ako ľudia je dôležité aby boli odstránené úplne všetky bilboardy na celom Slovensku.

Okrem stavania ciest je dôležité aby sa ročne vysádzali stromy. Ľudia na celom Slovensku potrebujú osvetový program, ktorý by ich naučil veľmi jednoduchú vec, vhadzovať smeti do koša a nie na zem.

Pre rozvoj regiónov je dôležitá nielen reklama týchto regiónov vo svete ale aj postavenie ciest a oprava pamiatok.

Musíme myslieť aj na ľudí, ktorí sú hendikepovaní a pochopiť to čo v Západnej Európe pochopili už dávno, teda vytvoriť ľudom podmienky aby mohli pracovať a odstraňovať všetky možné prekážky, ktoré by im bránili žiť plnohodnotní život.

Naši politici musia mať hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť za svoje činy aby nemohli kradnúť ako to robia doteraz a nič im preto nehrozí.