Doučovanie

Doučovanie

Lektor angličtiny a slovenčiny

Potrebujete sa naučiť po anglicky, vaše deti doučiť slovenčinu a literatúru alebo máte známeho cudzinca, ktorý by sa chcel naučiť po slovensky a hľadáte učiteľa, ktorý by vám pomohol ?

Doučovanie a výučba prebieha vždy u klienta doma alebo u učiteľa doma alebo na vopred dohodnutom mieste.

Kurzy angličtiny

Učím a doučujem angličtinu deti, študentov, dospelých aj seniorov, učím všetky jazykové úrovne, kurzy prebiehajú podľa potreby študenta, frekvencia výučby záleží na podľa voľného času študenta alebo od množstva látky, ktorú sa potrebuje študent naučiť, pripravím vás aj vaše deti na maturitu, monitor, reparáty, certifikáty aj štátnice. Pri výučbe používam všetky vyučovacie metódy, ktoré boli doteraz vymyslené a potvrdila sa ich efektivita.

Doučovanie slovenčiny a literatúry

Doučujem slovenčinu a literatúru žiakov a študentov základných a stredných škôl, pripravím vaše deti na maturitu, monitor, reparáty a aj na písomky. Preberieme si spolu gramatiku, vetné členy, napíšeme si spolu cvičné diktáty, vysvetlíme si literárne smery a zopakujeme si našich aj svetových autorov.

Lekcie slovenčiny pre cudzincov

Ponúkam výučbu slovenčiny pre cudzincov hovoriacich po anglicky, výučba je zložená z gramatickej časti, naučenia sa nových slovíčok a použitia ich v praxi a učím aj na modelových situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť v praxi. Učí sa vždy z viacerých kníh aby študent získal bohatšiu slovnú zásobu.

Viac o mne a o mojich službách nájdete na stránke www.filip-en.eu