Pa?dziernik 2014

Na skutek działania wysokiej temperatury wzrosła kruchość drewna, więc należy zachować większ