Diabetes i Amerikansk Bulldog

De Forskellige Former for Diabetes HundeDer er to forskellige former for hund sukkersyge, der kan pavirke dit kaeledyr. Disse er diabetes mellitus og diabetes insipidus. Diabetis mellitus er den samme som den menneskelige diabetes, som opstar pa grund af mangel pa insulin. Pa den anden side, diabetes insipidus opstar, nar din hund mangler vasopressin.h Som det kan forventes, diabetes mellitus er mere almindelige. Diabetes mellitus, i sig selv, kommer i to former. Diabetes mellitus kan vaere, ligesom hos mennesker, en Type i-diabetes, hvilket betyder, at det er medfodt. Det kan ogsa vaere en Type II-diabetes, som refererer til diabetes, der kun udvikler sig senere i livet. h

De Faktorer, der er Ansvarlige for Diabetes hos Hunde

Diabetes er naert beslaegtet med en bred vifte af andre hund sygdomme. Disse sygdomme kan normalt bidrage til eller forarsage insulin mangel, og dermed forarsager diabetes.

De Indikatorer, der er af Diabetiske Hunde

Tab af appetit og vaegttab, er de to overste symptomer, der kan opsta i diabetiske hunde. Andre symptomer ogsa kan pavirke den diabetiske hunds spise-og drikke vaner. Diabetiske hunde kan blive observeret til at vaere, som hvis konstant er sultne og torstige. Hyppig vandladning kan ogsa vaere en stotte symptom. Ved forste, symptomerne er milde, men nar hunden ejer undlader at bemaerke, at den betingelse vil sandsynligvis blive vaerre. Hvis den oprindelige symptomer ignoreres eller ukendt, den diabetiske dog kan begynde at opleve kvalme og opkastning, og nedsat modstandskraft mod bakterier. Dette gor hunde med diabetes er meget sarbar over for andre sygdomme, sasom blaere og nyre-lidelser. Endnu en diabetiker hundens adfaerd kan aendres. Hunde diabetes kan forarsage depression i den diabetiske hund. Hvis du kan se nogen af de ovennaevnte symptomer, tov ikke med at konsultere din dyrlaege for en undersogelse. Lab tests vil blive gennemfort for at soge efter ketoner, som er udgivet af leveren, nar der er en mangel pa insulin. Den blotte tilstedevaerelse af ketoner er en indikator for diabetes. Glukose vil ogsa vaere fast besluttet pa at tjekke for hyperglykaemi og andre vejledende symptomer sa godt. h

Behandling Alternativer til Diabetes hos HundeDen primaere form for behandling for diabetes hos hunde er injektion af insulin, hvilket naturligvis modvirker, hvad der forarsager sygdommen i forste omgang. Der er forskellige typer af insuliner, der kan injiceres. Den vaesentligste forskel ligger i, at laengden af effektiv tid. Der er korttidsvirkende insulin, der, som ordet antyder, kun er effektiv i op til fire timer efter injektion. Ironisk nok, korttidsvirkende insulin er faktisk staerkere end medium-range insuliner, og en lang raekke insuliner. Disse to andre typer af insulin vare i op til 24 timer eller 28 timer fra tidspunktet for injektion, hhv. Valget af, hvor insulin til at injicere afhaenger af hundens system og omfanget af sygdommen. En dyrlaege vil stadig nodt til at tjekke, hvor insulin, og i hvilke maengder, der er nodvendige for hver diabetisk dog tilfaeldet. Regelmaessige besog er ogsa nodvendigt, sa kan situationen blive yderligere observeret. Det er overflodigt at sige, at behandle diabetes hos hunde, du, som hundeejer, skal vaere forpligtet til at hjaelpe din hund med at overvinde sygdommen. Da insulin skud er som regel nodvendigt pa daglig basis, er du nodt til virkelig at afsaette tid til at hjaelpe dit kaeledyr far det godt.