Austrotherm FPP Drewnopodobna Deska Imituj?ca Drewno, Cena Za Metr Bie??cy

Deski elewacyjne CEDRAL mog? by? stosowane jako systemy elewacyjne na wszystkich rodzajach konstrukcji i sprawdzaj? si? nie tylko jako kompletny system elewacyjny - mo?na je stosowa? tak?e jako system wyko?czeniowy obejmuj?cy: szczyty, okapy i wyko?czenia okienne (wsz?dzie, gdzie regularna konserwacja fasady jest niezwykle trudna). Z kolei deska tarasowa od Weilu lat używana jest przez właścicieli domów, którzy pragn