Elewacje

Na skutek działania wysokiej temperatury wzrosła kruchość drewna, więc należy zachować większ